Reizen naar de Verenigde Staten: Reisadvies

Reist u naar de Verenigde Staten? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in de Verenigde Staten

Informatie over gezondheid en hygiëne in de Verenigde Staten
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

COVID-19

Er zijn momenteel geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

 

Medische verzorging

De medische infrastructuur in de VS is van hoog niveau, maar de prijzen kunnen hoog oplopen. Zelfs in geval van nood kan het hospitaal een solvabiliteitsgarantie vragen. Een bijkomende medische reisverzekering specifiek voor de VS is daarom steeds aan te bevelen.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen, zeker voor geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift nodig is. Een Belgisch medisch voorschrift wordt niet aanvaard.

In geval van nood kan u altijd het nummer 911 bellen.

 

Seksuele gezondheid

In geval van seksueel contact moet u steeds de nodige veiligheidsvoorzorgen nemen. De verspreiding van hiv bereikt vooral in de grote steden een hoog niveau. Gelieve eveneens de sectie “Monkeypox” te lezen op de website van de CDC.

Sinds de zomer van 2022 wordt de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg in verschillen staten beperkt, waardoor bepaalde voorbehoedsmiddelen en gezondheidszorg niet meer verkrijgbaar zijn. Gelieve de website van het Amerikaanse Departement voor Volksgezondheid te raadplegen voor meer informatie.  

 

Veiligheid water en voedsel

Er is op de meeste plaatsen een goede voedselhygiëne. De “Food and Drug Administration” voert een strikte controle. Nochtans is het drinken van leidingwater niet altijd veilig. Vraag inlichtingen als u over de kwaliteit twijfelt.

 

Inentingen en vaccins 

Meer informatie is beschikbaar op de sites van de FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, en van de Centers for Disease Control and Prevention.

 

Natuurrisico’s

Wees ervan bewust dat de natuuromgeving in de VS sterk verschilt van Europa en dat dit tot onaangename verrassingen kan leiden. U vermijdt best contact met planten en dieren. Een contact met giftige klimop (poison ivy) is uiterst pijnlijk. In bepaalde gebieden komen er giftige spinnen en slangen voor, evenals beren. U dient steeds de meldingen van aanwezigheid van deze laatste niet naast u neer te leggen. De georganiseerde natuurparken geven steeds accurate informatie en voorzorgsmaatregelen aan hun bezoekers.

Tijdens de zomermaanden kan de luchtvervuiling in sommige grote steden bij gevoelige personen astmatische reacties veroorzaken. Deze problemen zijn vergelijkbaar met deze in grote Europese steden.

 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Het komt voor dat infecties voorkomen ten gevolge van beten van insecten die drager zijn van het westnijlvirus, dengue en Oosterse paardenencefalitis. Ook werden in de VS gevallen van het zikavirus vastgesteld.

Reizigers worden in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door te slapen onder een muskietennet en kleren met lange mouwen en broekspijpen te dragen.

Meer informatie is beschikbaar op de sites van de FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Centers for Disease Control and Prevention.