Reizen naar de Verenigde Staten: Reisadvies

Reist u naar de Verenigde Staten? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in de Verenigde Staten

Informatie over de lokale wetgeving in de Verenigde Staten
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de inwoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

 

LGBTQI+

In de Verenigde Staten van Amerika verschilt de houding van de bevolking ten opzichte van LGBTQI+-personen (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, queer, intersekse personen, en personen die hun gender of seksualiteit anders identificeren) per staat. 

Lees meer informatie voor LGBTQI+-personen in de Verenigde Staten op de website van de Human Rights Campaign (informatie in het Engels).

 

Drugs

Het bezit en/of gebruik van niet voorgeschreven verdovende middelen is verboden en de bestraffing op het gebruik van drugs is bijzonder streng in enkele staten. Het bezit van zelfs een minieme hoeveelheid kan leiden tot arrestatie, detentie en uitwijzing. De boetes kunnen torenhoog oplopen.

De wetgeving rond alcohol- en tabaksgebruik is eveneens zeer streng. Alcohol en tabak mogen niet verkocht worden aan personen onder 21 jaar. Verschillende staten verbieden ook het gebruik van alcohol en tabak onder die leeftijd. Wees niet verbaasd wanneer winkels om uw identiteitsbewijs vragen, zelfs wanneer u dubbel zo oud bent als de legale leeftijd. Alcoholische drank mag enkel in een ondoorschijnende zak gedragen worden. Consumptie van alcohol in de openbare ruimte is verboden.

Rijden onder invloed ("DUI” = Driving Under Influence) wordt streng bestraft: intrekking van uw rijbewijs, boetes en eventueel gevangenisstraffen. Voor voorwaardelijke vrijlating moeten soms zeer hoge borgsommen betaald worden.

 

Seksualiteit

De leeftijdsgrens van seksuele meerderjarigheid in de VS varieert per staat tussen 16 en 18 jaar.

Sinds de zomer van 2022 wordt de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg in verschillende staten beperkt en bepaalde behandelingen zijn nu verboden. Gelieve de website van het Amerikaanse Departement voor Volksgezondheid te raadplegen voor meer informatie. 

Prostitutie is illegaal in de VS en vaak verbonden met mensenhandel. Klanten kunnen vervolgd worden en riskeren zware straffen. Gelieve deze website te raadplegen voor meer informatie over mensenhandel en seksuele uitbuiting.

 

Fotografie

Militaire basissen en installaties mogen niet gefotografeerd worden. Gezien de angst voor terroristische aanslagen, dient het best steeds met de nodige voorzichtigheid worden bekeken of een onderwerp gevoelig kan zijn om veiligheidsredenen.

 

Zeden en gewoonten

Hoewel de Amerikaanse cultuur haar eigen karakter heeft, zijn de zeden en gewoonten verwant aan de Europese cultuur. De Amerikaanse samenleving is zeer open en vormt in de steden veelal een melting pot waar bevolkingsgroepen met verschillende etnische en culturele achtergronden samenleven.

Naaktheid in het openbaar is niet toegestaan, en kinderen moeten bijvoorbeeld al van jonge leeftijd op het strand kleren dragen. Wildplassen is streng verboden en de boetes kunnen heel hoog zijn. Het verbod op roken in openbare plaatsen is wijd verspreid en in de grotere steden worden rokers steeds meer terechtgewezen.

 

Politie

In geval van een controle door politieagenten moet u kalm en beleefd blijven. Vermijd agressiviteit en alles wat niet goed geïnterpreteerd zou kunnen worden. Als u in een wagen bent, moet u blijven zitten met uw handen op het stuur. Het is afgeraden valse verklaringen af te leggen of boetes niet te betalen. Indien u verdacht wordt van een ernstig misdrijf, kan u best weigeren vragen te beantwoorden zonder de aanwezigheid van een advocaat en een vertaler.

In geval van nood kan u steeds de Ambassade of het Consulaat-generaal bevoegd voor de staat waarin u zich bevindt, contacteren.