Reizen naar Zimbabwe: Reisadvies

Reist u naar Zimbabwe? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Zimbabwe

Informatie over gezondheid en hygiëne in Zimbabwe
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Blijf thuis als u ziek bent.
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken.
 • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen.
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

We raden u aan uw geneesheer te consulteren voor het vertrek en de algemene raadgevingen inzake gezondheid en hygiëne grondig door te nemen. U vindt deze onder Gezondheid en hygiëne tijdens de reis.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Private ziekenhuizen behandelen alleen patiënten die onmiddellijk kunnen betalen, zelfs in noodgevallen. Alvorens opgenomen te worden eisen deze veelal een provisie, te vereffenen via kredietkaart. Het is ten sterkste aangeraden om een reisverzekering aan te schaffen die deze provisie betaalt en alle andere gezondheidszorgen en repatriëring op zich neemt.

De meeste ziekenhuizen hebben te kampen met een tekort aan getraind medisch personeel, aan medicijnen en een bevoorraadde bloedbank. Het brandstoftekort hindert de capaciteiten van noodhulpdiensten.

Vergeet geen degelijke reisapotheek mee te nemen.   

 

Veiligheid water en voedsel

Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van etenswaren die langs de weg of op de lokale markt gekocht worden. Drink alleen mineraal flessenwater of gekookt water, en neem geen ijsblokjes, gezien het risico op cholera en andere besmetting. Vermijd ook het eten van rauwe groenten en ongeschild fruit, evenals onvoldoende gekookt voedsel (vis, vlees, gevogelte, melk). Het regelmatig en grondig wassen van de handen is belangrijk, in het bijzonder voor de maaltijd.

 

Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.

 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Er is het ganse jaar risico op malaria in de gebieden lager gelegen dan 600 m (o.a. vallei van de Zambezi en Victoria Falls). Er is risico op malaria van november tot juni in de gebieden gelegen op 600-1200 m hoogte. Er is geen tot een verwaarloosbaar risico in de steden Harare en Bulawayo, en op de hoogvlakte tussen deze twee steden. De meeste reizigers zullen echter meerdere gebieden doorkruisen en zullen dus tabletten moeten nemen om zich tegen malaria te beschermen.

Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel.

Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar.

Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.   

Cholera

Een ernstige cholera epidemie heeft in 2009 vele slachtoffers gemaakt. Voornamelijk in Harare en nabij de Zuid-Afrikaanse grens werden talrijke gevallen gerapporteerd. Zeer strenge hygiënische maatregelen moeten nog altijd gerespecteerd worden en een uiterste voorzichtigheid moet gehandhaafd worden.   

Aids, hepatitis B en C

In Zimbabwe is ongeveer 20% van de volwassen bevolking besmet met het hiv/aids-virus. Het is dus onontbeerlijk zich te beschermen.

Het is raadzaam op uw hoede te zijn voor besmettingsgevaar (o.a. bij transfusies). Voorbehoedsmiddelen zijn onontbeerlijk. Slachtoffers van agressie (verkrachting) worden ten sterkte aangeraden zich zo vlug mogelijk medisch te laten verzorgen.   

Denguekoorts

Denguekoorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia-mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Hoewel er geen recente gevallen bekend zijn, kan dengue voorkomen in Zimbabwe, voornamelijk tijdens het regenseizoen (november tot april). Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijk huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om onmiddellijk een arts te raadplegen als u deze symptomen vaststelt en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue kan zowel in de steden als op het platteland voorkomen.

Tyfus

Tyfus is een veelvoorkomende ziekte in Harare. Het is daarom aan te raden zich hiertegen te laten vaccineren en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

Nuttige nummers

Politie (emergency): +263 4 995

Ambulance: privaat (EMRAS): +263 4 250012 of 797479 / publiek: +263 4 994

Eerstehulpfaciliteiten:

 • Voor de regio Harare:
  • Clinic (hulpdienst): Avenues Clinic, Hoek Baines Avenue / Mazowe Straat, Harare. Tel: 732055/75
  • Trauma Center: 17 Lanark Road, Belgravia. Tel: 702.281/705.535
  • Parirenyatwa Ziekenhuis: Mazowe Street, Harare. Tel: 794 411
 • Voor de regio Bulawayo:
  • Galen House (privaat ziekenhuis): 93 Josiah Tongogara/9th Avenue, Bulawayo. Tel: 09.68.811
  • Indien ziekenhuisopname nodig is: Mater Dei Hospital (privaat ziekenhuis), Brandwonden Drive, Malindela Bulawayo. Tel: 09.240000 / 5