Reizen naar Zuid-Afrika: Reisadvies

Reist u naar Zuid-Afrika? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Zuid-Afrika

Informatie over gezondheid en hygiëne in Zuid-Afrika.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


We raden u aan de algemene raadgevingen inzake gezondheid en hygiëne grondig door te nemen. U vindt deze onder de rubriek Gezondheid en hygiëne.


Waterschaarste in de Kaapregio

Een uitzonderlijke droogte treft momenteel de Kaapregio en leidt tot een ongekende waterschaarste. Om te kunnen blijven voorzien in drinkwater, hebben de plaatselijke autoriteiten zeer strenge waterbeperkingen opgelegd om dit fenomeen het hoofd te kunnen bieden (maximaal 50 liter persoon en per dag vanaf  1 februari). Zowel inwoners als bezoekers worden gevraagd deze beperkingen te respecteren, en het waterverbruik zoveel als mogelijk te beperken.

Meer info vindt u via: http://www.wesgro.co.za/pdf_repository/Cape%20Town%20Water%20&%20Tourism%20Facts%20-%2019%20Jan%202018.pdf

Het is dan ook aangeraden, voor het vertrek, zich in te lichten bij uw hotel of verblijfsadres over de maatregelen die getroffen werden, daar u geen ongelimiteerde toegang tot leidingwater meer zou kunnen hebben.


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De geneeskundige zorgen in Zuid-Afrika zijn over het algemeen tamelijk goed. Dringende gevallen worden doorverwezen naar privé-ziekenhuizen. Alvorens opgenomen te worden eisen deze een provisie van ongeveer, maar niet gelimiteerd aan 10.000 euro te vereffenen via bijvoorbeeld credit card. Het is dus ten sterkste aangeraden te beschikken over een reisverzekering die deze provisie op zich neemt.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!


Veiligheid water en voedsel

Leidingwater is drinkbaar in het ganse land. Het gekochte voedsel of in restaurants voorgezette gerechten kunnen, in het algemeen, zonder vrees gegeten worden.


Inentingen

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's


Malaria

In het grootste deel van het land is er geen risico voor malaria. Malaria is echter wel aanwezig in sommige provincies van het noorden van het land (en langs de grenzen met Zimbabwe en Botswana): Mpumalanga, Limpopo, Kwazulu-Natal (vooral in de vochtige streken rond Santa Lucia) alsook in de streek waar het Krugerpark zich bevindt en aan de grenzen met Mozambique, Swaziland en Zimbabwe. Dit risico bestaat het ganse jaar, maar vooral van oktober tot juni. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Reizigersdiarree en cholera

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree, zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel.

Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar.

Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Aids, hepatitis B en C

Aids is een zeer verspreide pandemie in Zuid-Afrika. Het is raadzaam op uw hoede te zijn voor besmettingsgevaar (o.a. bij transfusies). Voorbehoedsmiddelen zijn onontbeerlijk. Slachtoffers van agressie wordt ten sterkste aangeraden zich zo vlug mogelijk medisch te laten onderzoeken. Reizigers naar Zuid-Afrika moeten zich laten inenten tegen hepatitis A en een inenting tegen hepatitis B wordt eveneens ten sterkste aangeraden.

Tuberculose

In Kwazulu-Natal (rond Durban) en Gauteng (rond Johannesburg) zijn haarden van uiterst resistente tuberculose ontdekt. Bij hardnekkig hoesten en hoge koorts neemt u best contact op met een arts.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Hooggebergte

Reizigers die te voet in de streek van de Drakensbergen willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.

Zwemmen

Voorzichtigheid is sterk aangeraden wanneer u gaat zwemmen in Zuid-Afrika.

Vermijd in stilstaand water te zwemmen (risico op parasitaire infectie). Alvorens in een rivier te zwemmen dient men zich zeker te informeren bij de verantwoordelijken voor toerisme (gids, agentschap, informatiebureau) of hoteleigenaars.

Verraderlijke stromingen en hoge golven kunnen zwemmers meesleuren met mogelijke verdrinkingsdood tot gevolg. Het gebeurt ook dat haaien de kust onveilig maken. Het is ten sterkste aangeraden alleen gebruik te maken van bewaakte stranden en geïsoleerde stranden te vermijden.

Verdrinkingen of bijna-verdrinkingen komen regelmatig voor aan de Zuid-Afrikaanse kustlijn. Buiten getijdenstromingen en uitgesproken golven komen er ook muistromingen (rip currents) voor. Deze stromingen ontstaan door geulen die haaks op de kust staan en waar het water een hoge stroomversnelling heeft richting zee. Deze zijn gekend door de redders maar haast onzichtbaar voor de niet ervaren zwemmer.

Indien u in een muistroom terecht komt, zwem dan met de stroom mee tot deze minder wordt. De stroming is te krachtig om tegenin te zwemmen (kans op uitputting en verdrinking). Zwem schuin weg en ga over de zandbanken terug naar de kant.

National Sea Rescue Institute Emergency Numbers

Haaien, waaronder de grote witte haai, zijn aanwezig langs de hele Zuid-Afrikaanse kustlijn. Jaarlijks vinden er tientallen incidenten plaats, vaak met surfers en body-boarders. In de Kaap heeft de organisatie Shark Spotters (tel.: 078 174 42 44) een surveillancesysteem en waarschuwingssysteem op poten gezet op meerdere stranden (waaronder Muizenberg).

Haaienaanvallen werden gemeld in Port St. Johns aan de Wild Coast. De regio van Durban is omgeven door antihaaiennetten in het merendeel van haar stranden.