Legalisatie: gedetailleerdere informatie

Op deze pagina vindt u antwoorden op uw meer gedetailleerde vragen over de legalisatie van documenten.

E-apostille / e-legalisatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over e-apostille en e-legalisatie.
 1. Laatst bijgewerkt op

Sinds 01/05/2018 worden in België

 • apostilles enkel op elektronische manier afgegeven. 
 • de legalisaties afgegeven op papier of elektronisch.

Voor de afgifte van de elektronische apostilles en legalisaties heeft de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken de site eLegalization gecreëerd, die alleen maar voor de erkende officiële partners toegankelijk is (gemeenten, notarissen, FOD,…) en niet voor particulieren.

 
1. Indien uw document moet geapostilleerd worden

 • Geen enkele apostille wordt nog afgegeven op papier sinds 1 mei 2018. De apostilles worden enkel op elektronische manier afgegeven.
 • Geen enkel document getekend door een notaris, waarvoor een apostille gevraagd wordt (zie ‘zoekcriteria’), kan ingediend worden aan de loketten van de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken. Die aanvragen moeten gebeuren door de notaris via de site elegalization (zie punt 1 hierboven).

Twee procedures mogelijk voor aanvraag van e-apostille:

 1. De aanvraag kan rechtstreeks gebeuren door de overheid die het document uitgegeven heeft, op verzoek van de betrokken persoon

  De erkende, geaccrediteerde partner (gemeenten, notaris,…) dient de aanvraag in via de site eLegalization

  De betaling gebeurt rechtstreeks online en de ‘link’ naar het geapostilleerde document wordt rechtstreeks gestuurd met een email aan de aanvrager. De behandelingsduur van de aanvragen is kort (binnen 48 uur normaliter) en brengt geen enkele bijkomende kostprijs met zich. De volledige procedure kan online gebeuren en u dient zich niet te verplaatsen naar de loketten van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. 

  Meer informatie op eLegalization - rubriek “meer info”
   
 2. Aanvraag aan de loketten van de dienst Legalisatie (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9u tot 12 u). 

  De documenten van minder dan 4 (vier) pagina’s worden onmiddellijk behandeld. De documenten die meer dan 4 pagina’s omvatten, dienen gedeponeerd te worden en zijn beschikbaar voor afhaling de daaropvolgende werkdag.

De apostille kan geconsulteerd en gedownload worden via de site LegalWeb door middel van het nummer van de apostille én de datum van aflevering van diezelfde apostille.

 
2. Indien uw document moet gelegaliseerd worden


Indien uw document dient voorzien te worden van een legalisatie, dient uw document ook nog gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Gelieve dus eerst na te gaan of die vreemde ambassade of dat vreemde consulaat de digitale legalisatie kan aanvaarden.  

 • zo ja, mag de overheid die het document heeft afgegeven de aanvraag van legalisatie via de site eLegalization indienen, op verzoek van de betrokkene, zoals voor de e-apostille. U zal per mail de link naar het gelegaliseerde document ontvangen.
 • zo niet, kunt u steeds een legalisatie op papier verkrijgen aan de loketten van de dienst Legalisatie (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9u tot 12 u).