Legalisatie: gedetailleerdere informatie

Op deze pagina vindt u antwoorden op uw meer gedetailleerde vragen over de legalisatie van documenten.

Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?

Op deze pagina vindt u alle informatie over de legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Legalisatie, apostille of vrijstelling?


Afhankelijk van het land waar het document vandaan komt en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren.

Is een land aangesloten bij het “Apostilleverdag” dan is er maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Voor welke landen geldt de legalisatie, de apostille of de vrijstelling van legalisatie en apostille? U kan dat zelf uitzoeken via de 'Zoekcriteria'.


Waar kunt u terecht voor het aanbrengen van de legalisatie of de apostille?


Buitenlandse documenten moeten in hun land van oorsprong worden gelegaliseerd. Hebt u een legalisatie van de autoriteiten van het land waar het document vandaan komt, dan moet u het document ook nog laten legaliseren door de bevoegde consulaire post van België voor dat land.

Een buitenlands document gelegaliseerd door een consulaire post van België door middel van een zelfklever voorzien van een controlecijfer van minstens 12 cijfers, is rechtstreeks geldig en bruikbaar in België.

Is het land vanwaar het document afkomstig is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan brengt de bevoegde buitenlandse overheid de apostillestempel aan. Na het plaatsen van een apostillestempel kan u het document direct gebruiken in België.

Een overzicht van alle bevoegde autoriteiten per land (in het Engels) die een apostillestempel mogen afgeven vindt u hier

 
Géén controle van de inhoud!


De legalisatie garandeert niet dat uw buitenlands document wordt aanvaard in België. De instantie die om uw document gevraagd heeft kan steeds onderzoeken of de inhoud ervan wel klopt. Deze instantie kan dan bijvoorbeeld aan u vragen om ook nog andere documenten te laten zien of kan uw gelegaliseerd document laten verifiëren in het land waar het document vandaan komt.


Moeten notariële akten opgesteld door een Belgische consulaire beroepspost in het buitenland gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor gebruik in België?


Neen.