Meet Foreign Affairs

 
Meet Foreign Affairs
 

Organiseert u een conferentie of een publiek evenement over een onderwerp van buitenlandse politiek? Zoekt u een ervaren spreker die een andere kijk biedt op internationale relaties? Is er een beter spreker dan een diplomaat, of een man of vrouw van het terrein die de Belgische realiteiten even goed kent als de bijzonderheden van andere landen? Onze ambassadeurs stellen graag hun ervaring en hun visie te uwer beschikking!

Disclaimer
De sprekers van ‘Meet Foreign Affairs’, hoewel verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreken steeds in eigen naam. De meningen die zij verkondigen alsook de standpunten die zij innemen zijn niet noodzakelijk het officieel standpunt van de FOD, of de eraan verbonden ministers.

 

Régine Vandriessche

Régine Vandriessche

Régine Vandriessche is op dit moment directeur Azië en Oceanië bij de FOD Buitenlandse Zaken. Voordien was ze op post bij de Europese Unie gedurende 7 jaar, alsook in Centraal-Afrika en Azië.

Ze heeft een eerder klassiek diplomatiek parcours afgelegd dat werd aangevuld met een bijzondere ervaring met de organisatie van grote evenementen en management, waarbij ze zich vooral bezighield met het budget en de human resources.

regine.vandriessche@diplobel.fed.be

 

Joris Couvreur

Joris Couvreur is een specialist van het conflict in Syrië en de diplomatieke carrière. Hij was ambassadeur in Ecuador, Joegoslavië, Syrië en Colombia.

Hij verbleef 3 jaar in Syrië en schrijft sinds 2013 artikelen over het conflict. Hij geeft ook lezingen over het onderwerp.

In België was hij stagemeester voor de stagiair-diplomaten bij de FOD Buitenlandse Zaken. Hij houdt zich ook veel bezig met de bewustwording van het publiek over de diplomatieke carrière.

joris.couvreur@gmail.com

Joris Couvreur

 

Liesbet Van den Broeck

Liesbet Van den Broeck

Liesbet Van den Broeck werkt al meer dan tien jaar op de Directie ‘Hof van Justitie van de Europese Unie en EFTA-Hof’ van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze is agent van de Belgische regering voor het Hof van Justitie van de EU en het EFTA-Hof, wat inhoudt dat ze de Belgische belangen voor deze Hoven verdedigt. Haar specialisatiedomeinen zijn dan ook het EU-recht, in het bijzonder de werking van de interne markt (het vrije verkeer van personen en diensten), de werking van het Hof van Justitie en het EFTA-Hof, en de Belgische verdediging voor deze twee Hoven.

liesbet.vandenbroeck@diplobel.fed.be

 


Thomas Lambert

Thomas Lambert is het diensthoofd voor de EU economische en monetaire unie en de EU begroting bij de Directie-Generaal Europese Zaken. Voordien was hij adjunct-posthoofd bij de Verenigde Naties in New York en bij de VSA in Washington. Eerdere postaanwijzingen brachten hem naar Genève (WTO) en Brussel (Europese Unie). Hij heeft een profiel opgebouwd rond handelskwesties, economische dossiers en multilateralisme.

U kan hem contacteren via Thomas.Lambert@diplobel.fed.be. Voordrachten kunnen worden gehouden in het Nederlands, Frans en Engels.

Thomas Lambert

 

Laurens Soenen

Laurens Soenen

Laurens Soenen is bij de directie Pers en Communicatie verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van het departement en de posten in het buitenland. Hij heeft een grondige kennis van digitale diplomatie, disinformatie en strategische communicatie.

Laurens.Soenen@diplobel.fed.be

 

Laura Cornelis

Laura Cornelis werkt in de dienst van de Speciale Gezant Migratie en Asiel, waarbij zij mee het extern (internationaal) migratie- en asielbeleid van België coördineert en uitwerkt. Concreet werkt zij mee aan dialogen met derde landen, internationale organisaties en fondsen (zoals de Internationale Organisatie voor Migratie en de EU Emergency Trust Fund for Africa), de voorbereiding van internationale onderhandelingen en regionale samenwerking (zoals de Global Compact for Migration, het Valletta Actieplan en het Rabat Proces) en de bevordering van strategische oriëntaties op lange termijn.

Laura.Cornelis@diplobel.fed.be 

Laura Cornelis

 

Marc Michielsen

Marc Michielsen

Marc Michielsen was werkzaam in Dublin, Moskou, Sofia en Bangkok, alsook bij de Belgische delegaties bij NAVO en EU (COPS). Hij was woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken en maakte deel uit van het team dat verantwoordelijk was voor het Belgische OVSE-Voorzitterschap.

Op dit ogenblik is hij directeur Veiligheidspolitiek (GVDB, NAVO, OVSE) en kan hij vanuit dat perspectief spreken over de uitdagingen waarvoor we staan op het vlak van Veiligheid en Defensie.

marc.michielsen@diplobel.fed.be​

 

Ilse Dauwe

Ilse Dauwe ging na haar studies in de kunstwetenschappen aan de slag bij Buitenlandse Zaken waar ze nu al meer dan 15 jaar de kunstcollectie beheert. Zij creëerde o.a. een intern kunstdepot en een artdatabase, en voerde een actieve restauratiepolitiek in.

Ilse is voorzitter van het interne kunstcomité, dat instaat voor de zomertentoonstellingen in het Egmontpaleis, en is coördinator van het extern kunstaankoop- en adviescomité. Zij droeg bij aan tal van publicaties en is gespecialiseerd in het beheer van deze internationale semi-publieke bedrijfscollectie en culturele diplomatie.

Ilse.Dauwe@diplobel.fed.be 

Ilse Dauwe

 

Arnout Pauwels

Arnout Pauwels

Arnout Pauwels is twintig jaar diplomaat bij Buitenlandse Zaken, met 4 posten in het buitenland achter de rug, waarvan 2 als ambassadeur (Rwanda, Afghanistan) en 2 als medewerker, met vrouw en kinderen mee in het getouw (Costa Rica, Oostenrijk). Hij heeft regionale ervaring (Midden-Oosten, Afghanistan, Centraal-Afrika) en zijn belangstelling gaat uit naar politiek, mensenrechten, cultuur en leefmilieu. Hij kan een verhaal brengen over diplomatie, internationale politiek of het dagelijkse leven op een post in het buitenland. Voor de liefhebbers: u kan hem vinden op Twitter @ArnoutPauwels.

Arnout.Pauwels@diplobel.fed.be​

 

Michiel Maertens

Michiel Maertens heeft in 20 jaar diplomatieke carrière een uitgesproken multilaterale expertise opgebouwd, met VN-materies (waaronder 4 jaar op post in New York) en een stevige EU ervaring (twee detacheringen op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU waarvan een tijdens het Belgische Voorzitterschap in  2010). Bilateraal was hij ook 4 jaar adjunct-posthoofd in Denemarken. Vandaag staat hij als adjunct-directeur-generaal Europese Zaken en Coördinatie in voor de coördinatie en voorbereiding van de Belgische positie voor de Europese Raad, en Raad Algemene Zaken, waaronder Brexit.

Michiel.Maertens@diplobel.fed.be

Michiel Maertens

 

Koen Van Acoleyen

Koen Van Acoleyen

Koen Van Acoleyen is Directeur a.i. voor Humanitaire Hulp en Transitie. Daar horen thema’s bij als innovatie in de humanitaire hulp, de link tussen humanitaire hulp, vrede en ontwikkeling, hulp gericht op de grondoorzaken van langdurige crisissen, conflict en fragiliteit, transparant beheer van natuurlijke rijkdommen, ontwikkelingshulp binnen een comprehensive approach.

Voordien was hij bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking op de Belgische ambassades in Kinshasa en Peru, en werkte hij ook in Vietnam.

Hij kan presentaties geven in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Koen.Vanacoleyen@diplobel.fed.be

 

Marie Jacobs

Marie Jacobs werkt sinds een tiental jaar voor de Directie-Generaal Juridische Zaken en meer specifiek voor de Directie “Europees recht, Hof van Justitie van de EU en het EFTA-Hof” van de FOD Buitenlandse Zaken. Ze is agent van de Belgische regering bij deze hoven, wat betekent dat ze daar ons land vertegenwoordigt en daar de Belgische belangen verdedigt. Dit gebeurt zowel tijdens de schriftelijke fase als tijdens de pleidooien van de verschillende procedures. Marie heeft geen ervaring aan de balie, en is geen advocate, maar als agent van een regering kan ze deze verdedigen voor alle internationale gerechtshoven.

Marie.Jacobs@diplobel.fed.be

Marie Jacobs

 

Michael Aendenhof

Michael Aendenhof

Michael Aendenhof beheert de portefeuille van cyberdiplomatie op de FOD Buitenlandse Zaken.  Dit houdt onder meer de opvolging van internationale ontwikkelingen in de digitale economie, cyberveiligheid, technologie en de debatten over het beheer van cyberspace en het internet in. 

Hij was voordien op post in Tel Aviv, Dublin en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Hij werkte eerder op de FOD rond Europese institutionele thema’s. Doorheen zijn verschillende functies is hij steeds actief geïnteresseerd geweest in de digitalisering van onze diplomatie.

Michael.Aendenhof@diplobel.fed.be 

 

Thomas Hiergens

Thomas Hiergens werkt voor de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Eerst was hij er verantwoordelijk voor communicatie, dan voor voedselzekerheidsprogramma’s in Burundi en Niger, momenteel werkt hij er op humanitaire hulp. Sinds 2012 geeft hij gastlessen over de ‘Belgische Ontwikkelingssamenwerking’, recent kwam daar ook een les over ‘de Belgische humanitaire hulp’ bij. Thomas heeft ook kennis over de coördinatie van internationale humanitaire hulp en civiele bescherming, o.a. via OCHA, UNDAC, B-fast en EU CPM. Voordrachten kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans of het Engels.

Thomas.hiergens@diplobel.fed.be

Thomas Hiergens