Meryame Kitir stelt Belgisch klimaatprogramma Sahel voor in Burkina Faso

Tijdens haar werkbezoek in Burkina Faso heeft Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid op 26 oktober het Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel voorgesteld.

  1. Laatst bijgewerkt op

Tijdens haar werkbezoek in Burkina Faso heeft Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid op 26 oktober het Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel voorgesteld. Het is de eerste keer dat België investeert in een regionaal programma met specifieke focus op internationale klimaatactie.

Minister van ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, is op werkbezoek in de Sahel waar lokale autoriteiten, het middenveld en internationale partners haar de impact van de klimaatverandering tonen. De woestijnachtige Sahelregio is bijzonder gevoelig aan klimaatverandering. Dit heeft zware gevolgen voor de lokale landbouw ontwikkeling in deze regio die gevoelig is aan armoede en gewapend conflict. Een verdere achteruitgang omwille van aanhoudende droogte en verwoestijning zou nog meer druk zetten op de stabiliteit van de regio en de levensperspectieven van haar bevolking.

Regionale actie

Kitir stelde daarom dinsdagavond het Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel voor. Dit gebeurde in bijzijn van de Burkinabese Minister van Leefmilieu, Siméon Sawadogo. Het is de eerste keer dat België investeert in een regionaal programma met specifieke focus op internationale klimaatactie. In totaal wordt hier 50 miljoen euro voor voorzien over een periode van 5 jaar.

“Hier in de Sahel zie je de situatie letterlijk achteruit gaan. Je kan hier bijna meter per meter zien wie er aan het winnen is: extreme droogte of de mens. Met dit klimaatprogramma kunnen we een verschil maken voor heel veel mensen,” aldus minister Kitir. “We zorgen er niet enkel voor dat mensen hier de schokken van de klimaatsverandering beter kunnen opvangen. Met onze acties – zoals het planten van bomen of het herstellen van land – gaan we de klimaatverandering ook effectief tegen. En dat is goed voor ons allemaal.”

In totaal zal er zo’n 10.000 hectare land – of zo’n 20.000 voetbalvelden – terug vruchtbaar gemaakt worden. Er zal geïnvesteerd worden in een betere opslag van regenwater en het aanplanten van bomen. Concreet is het de bedoeling om duurzame lokale oplossingen te ondersteunen en bestaande eco-systemen te beschermen, waaronder het project van de Grote Groene Muur. Door verwoestijning tegen te gaan, kunnen lokale gemeenschappen op langere termijn in hun voedselzekerheid blijven voorzien.

Krachten bundelen

Met het plan wil minister Kitir de bevolking in de Sahel niet alleen beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, er zal ook aandacht gaan naar het uitwerken van de nationale klimaatplannen in de regio. Kitir pleit al langer voor meer aandacht voor het klimaat. Zo ligt het budget voor internationale klimaatactie momenteel 70% hoger dan tijdens de vorige legislatuur.

“Het is in de eerste plaats te bedoeling om de situatie beter te maken voor de mensen die de klimaatverandering het hardst voelen. Maar eigenlijk winnen we hier allemaal bij. Door bijvoorbeeld massaal bomen te gaan planten, gaan we de CO2 uitstoot tegen. En dat is in het belang van ons allemaal,” besluit Meryame Kitir.

Minister Kitir zal begin november ook deelnemen aan de COP26 waar ze het belang zal benadrukken om internationaal de krachten te bundelen en actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. ​“De klimaatverandering stopt niet aan de grens. Het raakt ons allemaal. Daar twijfelt niemand nog aan na de overstromingen van afgelopen zomer. Net daarom is het zo belangrijk dat we onze krachten bundelen. Er is maar één manier om de klimaatcrisis aan te pakken. En dat is samen.”

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen