Minister Goffin vraagt bijzondere aandacht voor het lot van kinderen in het conflict in Syrië

Op 29 en 30 juni organiseert de Europese Unie de vierde Brussels Conference on Supporting the Future of Syria and the Region. Ook België neemt deel aan deze bijeenkomst die alle relevante actoren samenbrengt om de effectieve aanpak van de situatie te bespreken.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 29 en 30 juni organiseert de Europese Unie de vierde Brussels Conference on Supporting the Future of Syria and the Region. Ook België neemt deel aan deze bijeenkomst die alle relevante actoren samenbrengt om de effectieve aanpak van de situatie te bespreken. Het doel is de Verenigde Naties te steunen bij de inspanningen voor een alomvattende politieke oplossing en hulpmiddelen vrij te maken voor de Syrische burgers en de buurlanden die vluchtelingen uit Syrië opvangen. Tevens biedt de bijeenkomst een gelegenheid voor belangrijke dialoog met actoren uit het middenveld.

Ter gelegenheid van de conferentie organiseert België vandaag een ronde tafel over de schendingen van kinderrechten in Syrië. “Na meer dan negen jaar gewelddadig conflict, is de toestand van kinderen in Syrië ronduit dramatisch”, zegt Minister Goffin. “Helaas ontsnapt geen enkel kind aan de negatieve impact van de crisis. Nog meer dan andere getroffen burgers ondervinden de kinderen de zware gevolgen van aanhoudend geweld. Ze sterven in luchtaanvallen of door achtergebleven explosieven, hun scholen worden gebombardeerd, de toegang tot humanitaire hulp wordt hen ontzegd. Bijkomende risico’s van ondervoeding en voedselonzekerheid worden nog verder vergroot door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. We moeten blijven samenwerken en doelgericht optreden om deze onhoudbare situatie aan te pakken.”

Ons land nodigt de Onafhankelijke Internationale Onderzoekscommissie van de VN voor de Syrische Arabische Republiek uit om de uitdagingen toe te lichten bij monde van Hanny MEGALLY, lid van deze Onderzoekscommissie. Ook het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), dat zich inzet voor het welzijn van kinderen, zal aanbevelingen doen voor betere bescherming van kinderen in Syrië. Voor UNICEF spreken zowel Javier AGUILAR als Tania McBRIDE. Met Ezequiel HEFFES van Geneva Call, een niet-gouvernementele, humanitaire bemiddelaar, beoogt ons land suggesties voor de verbetering van humanitaire toegang tot burgers in het algemeen en kinderen in het bijzonder.

De ronde tafel sluit nauw aan bij een staand engagement van het Belgisch buitenlands beleid. Ons land zet zich al jaren in voor de bescherming van kinderen in gewapend conflict. België draagt hier financieel aan bij via steun aan UNICEF.

In juli 2019 nam de Werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict van de VN-Veiligheidsraad onder Belgisch voorzitterschap conclusies aan over de situatie van kinderen in Syrië. De Veiligheidsraad riep unaniem partijen die zich schuldig maken aan schendingen van kinderrechten tot de orde. Ons land leidde de onderhandelingen over de aanbevelingen die dergelijke schendingen moeten voorkomen. België zet zich samen met Duitsland ook in om in de schoot van de Veiligheidsraad afspraken te maken over de verstrekking van grensoverschrijdende humanitaire hulp waarvan miljoenen burgers in Syrië momenteel afhankelijk zijn.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen