Minister Kitir wil meer aandacht voor de crisis in Jemen

  1. Laatst bijgewerkt op

Maandag 1 maart vond een donorconferentie plaats over Jemen, georganiseerd door de VN in samenwerking met Zweden en Zwitserland. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir engageert zich om een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken voor steun aan het Yemen Humanitarian Fund. “Het is belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor de noden van de gewone Jemeniet die zwaar lijdt onder deze humanitaire crisis die nu al meer dan zes jaar duurt”, zegt Kitir. “Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen.”

Tijdens een voorbereidend gesprek met Muna Luqman, stichtster van de organisatie Food4Humanity en mede-oprichtster van Woman Solidarity Network, kreeg de minister een relaas van de situatie in het land. Muna benadrukte de weerbaarheid van de Jemenitische bevolking en de belangrijke rol die vrouwen daarbij spelen.

Humanitaire crisis

Jemen verkeert in één van de zwaarste humanitaire crisissen ter wereld. De VN waarschuwt dat meer dan 16 miljoen mensen in het land honger zullen lijden in 2021. Hiervan bevindt 5 miljoen zich op de rand van hongersnood. 20,5 miljoen van de ruim 29 miljoen mensen in Jemen heeft nood aan humanitaire hulp. 15 miljoen mensen heeft geen of beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Een gebrek aan brandstof heeft een grote impact op de gezondheidsvoorzieningen die slechts voor 45% operationeel zijn over heel het land.

Minister Meryame Kitir: “Achter deze gigantische getallen zitten mensen. We mogen hen niet vergeten. Deze crisis is ontstaan door een politiek conflict maar de gewone Jemeniet betaalt de prijs. De internationale gemeenschap heeft hier een rol te spelen en ook België draagt daartoe zijn steentje bij.

Minister Kitir sprak ook met Muna Luqman, stichtster van de organisatie Food4Humanity en mede-oprichtster van Woman Solidarity Network. Ook zij wees op de actuele voedselschaarste in het land. “Er is wel degelijk eten in Jemen, maar mensen kunnen het zich niet veroorloven. Zij hebben in vier jaar geen salaris meer gekregen en moeten zien te overleven. Het is ongezien hoe in dit conflict de voedselbevoorrading gebruikt wordt als een wapen". Muna deed zelf ook zeer veel om mensen in haar gemeenschap in Jemen te helpen. “De solidariteit in Jemen is groot. Iedereen helpt iedereen. Vrouwen spelen daarbij een grote rol. Over heel het land nemen zij initiatieven, ook al is Jemen een patriarchale samenleving.”

Belgische bijdrage

Tijdens de conferentie heeft België 5 miljoen euro aangekondigd om het Yemen Humanitarian Fund te versterken. Dit fonds wordt gecoördineerd door OCHA en is toegankelijk voor VN-agentschappen en internationale en lokale organisaties in Jemen.

Naast de bijkomende 5 miljoen euro die België zal bijdragen, wordt ook gewerkt met de humanitaire partners ter plaatse zoals het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) - dat vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg - met de VN-vluchtelingenorganisatie (UNCHR), het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) en OCHA, de VN-organisatie die de respons op humanitaire crisissen coördineert. Met hen wordt momenteel een engagement van 3 jaar vastgelegd om wereldwijd hulp te kunnen verzekeren. Jemen staat vanzelfsprekend hoog op hun agenda.

Minister Kitir: “Financiële hulp is belangrijk. Maar de mensen in Jemen hebben meer nodig. Ze hebben dringend nood aan een einde van het conflict.” België pleitte in de VN-Veiligheidsraad voor humanitaire toegang en respect voor Internationaal Humanitair Recht en ondersteunt de inspanningen van de VN-Gezant voor Jemen. Minister Kitir zal tijdens de conferentie ook benadrukken dat Jemen geen vergeten crisis mag worden. Ze wil in haar beleid de mensen in Jemen centraal stellen en versterken.

Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen. Zeker in deze coronatijden die nog veel harder worden gevoeld in een land als Jemen, moeten we actie ondernemen. Ik wil daarbij resultaatgericht werken. Het geld moet bij de mensen terecht komen. Vrouwen als Muna kunnen daarbij het verschil maken.”

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen