Minister Lahbib op werkbezoek bij de VN ter gelegenheid van de Toetsingconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Hadja Lahbib reist van 31 juli tot en met 2 augustus naar New York voor een werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties.

  1. Laatst bijgewerkt op

Het bezoek zal vooral gericht zijn op de Toetsingconferentie van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV).

Die deelname op ministerieel niveau illustreert de blijvende Belgische steun voor dit verdrag dat de verspreiding van kernwapens verbiedt. Dit is de noodzakelijke eerste stap op weg naar een wereld zonder kernwapens. Het NPV vormt een onmisbare pijler voor onze internationale veiligheid. Dankzij het verdrag werd het risico op een kernoorlog verminderd. Tegelijk werd de deur opengezet voor de verspreiding van vreedzame nucleaire toepassingen in de energie-, medische en andere sectoren. De conferentie zal ingaan op de uitdagingen van nucleaire proliferatie in specifieke situaties zoals Iran en Noord-Korea. Ook de fundamentele rol van wapenbeheersing als vertrouwenwekkende maatregel zal in het debat centraal staan.

De minister zal deelnemen aan een ministeriële vergadering van het Stockholm-initiatief, waarvan België de acties steunt.

Tijdens de reis zal minister Lahbib een aantal ontmoetingen hebben met hoge VN-functionarissen, zoals de onder-secretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger voor ontwapeningszaken, mevrouw Izumi Nakamitsu, de uitvoerend directeur van UN Women, mevrouw Sima Bahous, en de assistent-secretaris-generaal voor Europa, Centraal-Azië en de Amerika's, de heer Miroslav Jenca. Hadja Lahbib zal ook verschillende van haar collega's ontmoeten die in New York zijn voor de conferentie over het NPV.

Hadja Lahbib: "België is sterk gehecht aan het multilateralisme, waarvan de Verenigde Naties de kern vormen. Het maakt deel uit van het diplomatieke DNA van ons land, omdat wij ervan overtuigd zijn dat internationale samenwerking en de multilaterale aanpak het beste antwoord bieden op wereldwijde uitdagingen, waaronder ontwapening en non-proliferatie.

Wanneer men kijkt naar de verslechtering van de betrekkingen tussen de wereldmachten en de steeds prominentere plaats die kernwapens innemen in het publieke debat, wordt duidelijk voor welke enorme uitdaging deze conferentie staat.


Meer algemeen zal ik dit bezoek ook gebruiken om met VN-functionarissen en verschillende van mijn ambtgenoten de actuele kwesties en prioriteiten voor België te bespreken."

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen