Minister Meryame Kitir toont solidariteit met het Libanese volk

  1. Laatst bijgewerkt op

Op woensdag 22 september heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid Meryame Kitir een bezoek gebracht aan de haven van Beiroet, die in augustus 2020 zwaar werd beschadigd door explosies. Het betreft een eerste bezoek van een Belgische minister sinds de ontploffing in Beiroet plaatsvond. Ze had de gelegenheid om haar medeleven te betuigen en een krans te leggen bij het gedenkteken voor de slachtoffers, samen met de familieleden van een Belgisch-Libanees slachtoffer. Met dit gebaar wilde minister Kitir haar medeleven en solidariteit betuigen met de families van de slachtoffers van deze tragische gebeurtenis.

“Ik ben onder de indruk van de strijd die de nabestaanden van de slachtoffers nog dagelijks voeren om gerechtigheid te krijgen. Het is een moeilijk gevecht maar zij geven niet op – ondanks hun verdriet. Zij verdienen rechtvaardigheid,” zegt Meryame Kitir.

In de onmiddellijke nasleep van de ramp stond België de Libanese bevolking bij door humanitaire hulp te verlenen via partnerorganisaties en door medische en humanitaire noodhulp naar het gebied te sturen.

De ontploffing heeft een enorme impact op het leven van duizenden mensen in Libanon en zorgde ervoor dat de humanitaire en economische situatie in het land in snel-tempo achteruit gegaan is.

“Meer dan de helft van de Libanese bevolking leeft vandaag in armoede. Toch zie ik een enorme wil om door te zetten. Kinderen willen naar school. Mensen willen een toekomst uitbouwen. Met onze steun kiezen we de kant van het volk”, zegt minister Kitir.

Meryame Kitir ontmoette mevrouw Najat Rochdi, adjunct speciaal coördinator voor Libanon en VN-coördinator ter plaatse. Ze bespraken de humanitaire situatie in Libanon, die zodanig is verslechterd dat de voorziening van basisgoederen zoals elektriciteit, drinkwater en geneesmiddelen een dagelijkse strijd is geworden voor de bevolking, vooral voor de meest kwetsbaren. Minister Kitir heeft dit ter plekke kunnen vaststellen tijdens haar ontmoetingen met de begunstigden van de door België gesteunde projecten.

Gelet op de humanitaire uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, heeft minister Kitir besloten 3 miljoen euro extra toe te wijzen aan het Humanitair Landenfonds voor Libanon van OCHA, de humanitaire tak van de VN, en 1 miljoen aan het Wereldvoedselprogramma. Deze extra bedragen brengen de humanitaire bijdrage aan Libanon voor 2021 op 8 miljoen euro. Dankzij deze steun van België kan de VN snel reageren en onmiddellijke en doeltreffende bijstand verlenen aan landen als Libanon. Het gaat dan over levensreddende middelen, zoals water of voedsel, maar ook andere hulpverlening om de huidige crisis in Libanon door te komen.

“De humanitaire en economische crisis heeft een zware impact op vluchtelingen in Libanon, maar ook op de Libanese bevolking. Het is belangrijk dat niemand uit de boot valt. We moeten zo snel en efficiënt mogelijk kunnen inspelen op de noden van alle mensen. Het humanitair fonds in Libanon en onze partners ter plaatse maken geen onderscheid: zowel Libanezen als vluchtelingen in nood kunnen op hen rekenen. Alleen zo kan iedereen vooruit,” zegt minister Kitir.

Tot slot had de minister de gelegenheid om met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, belast met de coördinatie van de internationale hulp, Abdallah Bou Habib, de vele uitdagingen te bespreken waarmee Libanon wordt geconfronteerd. Minister Kitir verwelkomde de aankondiging van de vorming van een nieuwe regering in Libanon. Structurele hervormingen om de talrijke crisissen waarmee het land wordt geconfronteerd te boven te komen, moeten met voorrang en dringend worden uitgevoerd. De stabiliteit en de toekomst van het land hangen ervan af. Alleen zo kan het volk weer vertrouwen krijgen in haar politieke leiders.

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen