Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin neemt deel aan de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  1. Laatst bijgewerkt op

21 september is de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. België is stichtend lid van de VN en de allereerste voorzitter van de Algemene Vergadering was minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak . Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd blijft België meer dan ooit overtuigd van het belang van de rol van de Verenigde Naties en het multilateralisme bij het zoeken naar doeltreffende en harmonieuze oplossingen om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit engagement blijkt ook uit het mandaat in de Veiligheidsraad, waar België voor de 6e keer werd verkozen.

VN wordt 75

Voor de 75e verjaardag van de Verenigde Naties, zal een gezamenlijke verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders worden aangenomen en zal premier Sophie Wilmès een videoboodschap brengen. De komende weken zullen Belgische diplomaten en landgenoten die voor de VN werken, getuigen over hun ervaring met de organisatie en haar verschillende programma's en agentschappen. België zal deze verjaardag ook vieren door een bewustmakingscampagne te lanceren in de middelbare scholen in het hele land. Heel wat studenten zullen binnenkort de kans krijgen om hun visie op de Verenigde Naties te bespreken met onze diplomaten.

Virtuele Algemene Vergadering

Van 21 september tot 2 oktober neemt België deel aan de zitting op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Dit is een speciale uitgave om meer dan één reden. Dit jaar vindt de Algemene Vergadering plaats onder zeer bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie, waardoor een fysieke aanwezigheid van delegaties in New York niet mogelijk is. Het zal vrijwel uitsluitend in virtueel formaat plaatsvinden. Gezien de internationale actualiteit en de wereldwijde uitdagingen die heersen, zal het niet ontbreken aan onderwerpen op de agenda. De strijd tegen de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan op vele terreinen zullen ongetwijfeld een centrale plaats innemen in de debatten.

Het algemene debat, waarbij de staatshoofden en regeringsleiders een toespraak houden, vindt plaats van 22 tot 29 september. België, vertegenwoordigd door premier Sophie Wilmès, zal op 26 september het woord nemen.

Alliantie voor Multilateralisme

Op 24 september zal de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin spreken tijdens een debat op hoog niveau in de Veiligheidsraad over “global governance” na de COVID-19-pandemie en de uitdagingen die deze met zich meebrengt. Philippe Goffin zal ook België vertegenwoordigen op het evenement dat op initiatief van de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland wordt georganiseerd rond het thema van multilateralisme.

De humanitaire gevolgen van de klimaatverandering

Op 25 september zal minister Philippe Goffin samen met de Europese commissaris voor Humanitaire Hulp, Janez Lenarcic, en de minister van Milieu van Niger, Almoustapha Garba, het evenement op hoog niveau over de humanitaire gevolgen van klimaat- en conflictgerelateerde risico's voorzitten. Het initiatief voor dit debat maakt deel uit van de prioriteit die België sinds enkele jaren geeft aan het verband tussen de politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten van crises.

Op 30 september wordt een topconferentie over biodiversiteit gehouden, waarbij minister Marghem namens België zal spreken.

Vrouwenrechten

Op 1 oktober zal premier Wilmès het woord voeren ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Conferentie van Peking over de rechten van de vrouw.

Het algemene debat en de evenementen zullen rechtstreeks worden uitgezonden op de website van de VN, http://webtv.un.org

Op de 75ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kunt u al het nieuws uit België volgen op onze sociale media: @BelgiumMFA @BelgiumUN @PhGoffin

 

  1. Nieuwstype