Ministers Wilmès en Kitir feliciteren het Wereldvoedselprogramma met Nobelprijs voor de Vrede

  1. Laatst bijgewerkt op

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zijn zeer tevreden met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Wereldvoedselprogramma (WFP). Het WFP is een van de geprivilegieerde humanitaire partners van België om snel en efficiënt te kunnen reageren in crisissituaties. “België heeft in 2020 een recordbedrag van 26,3 miljoen euro steun geleverd aan de Nobelprijslaureaat”, aldus Meryame Kitir.

26,3 miljoen euro Belgische hulp

Het Belgisch humanitair beleid laat zich leiden door de principes van “Good Humanitarian Donorship”. Dat is in lijn met het engagement dat ons land nam in 2015 tijdens de World Humanitarian Summit. Een van de principes is voorspelbare financiering voor humanitaire organisaties zodat zij flexibel, snel en dynamisch kunnen inspelen op wijzigende humanitaire noden.

De Belgische steun aan het WFP past hierin. Dankzij een flexibele en voorspelbare financiering kan het WFP snel schakelen en mensen in nood onmiddellijk en efficiënt bijstaan, ook in “vergeten crisissen” zoals Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo en uiteraard ook Libanon en Syrië.

Daarnaast verleent België ook steun aan het WFP om innovatieve en nieuwe technologieën in te zetten om het leveren van humanitaire hulp nog efficiënter te maken. De humanitaire toegang wordt namelijk vaak bemoeilijkt door gewapende groeperingen in conflictgebieden. Zo werd bijvoorbeeld dankzij Belgische financiering ingezet op het gebruik van drones.

Hoewel de Wereldvoedselorganisatie nooit over meer middelen heeft beschikt, blijven de financiële noden hoog. Het aantal ondervoede mensen is wereldwijd toegenomen wegens conflict, droogte en andere natuurlijke catastrofes die de voedselonzekerheid en bijgevolg de nood aan humanitaire hulp enkel doen toenemen. Enkel omwille van de COVID-19-pandemie merken we een enorme toename van “hongerslachtoffers”. De mondiale recessie als gevolg van het virus dreigt 83 tot 132 miljoen extra mensen in hongersnood te storten.

Het Belgisch engagement in de Veiligheidsraad

Helaas is er vaak een duidelijke link tussen hongersnood en gewapend conflict. Ze vormen een vicieuze cirkel waarbij conflict leidt tot voedseltekorten en voedseltekorten vaak aanleiding zijn tot spanningen en geweld.

Sophie Wilmès: "Met de toekenning van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties onderstreept het Nobelcomité de centrale rol die het WFP heeft kunnen spelen bij de bestrijding van de honger in de wereld en bij het streven naar vrede in conflictgebieden door middel van humanitaire hulp. Hun werk moet een voorbeeld zijn hoe we als staat bijdragen om een stabielere en veiligere wereld op te bouwen. België maakt deel uit van die inspanning. Dat laten we elke dag zien door ons werk in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.”

De humanitaire aspecten van de talrijke crisissen in de wereld hebben dan ook altijd centraal gestaan tijdens het Belgisch mandaat als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad dat eind december afloopt. Zo heeft ons land als co-penhouder verregaande inspanningen geleverd om de zogeheten cross-border resolutie van de VNVR, die grensoverschrijdende humanitaire hulp in Syrië moet mogelijk maken, te vernieuwen.

Competente partners

Het leveren van humanitaire hulp is een complexe operatie met een veelheid aan partners op het terrein die allen vanuit hun expertise het beste van zichzelf geven. Ministers Wilmès en Kitir zijn dan ook bijzonder tevreden dat met het WFP, een van de belangrijkste partners in het Belgisch humanitair beleid, beloond wordt met de Nobelprijs voor de Vrede.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen