Ministers Wilmès en Kitir houden strijd tegen gendergerelateerd geweld hoog op de agenda

  1. Laatst bijgewerkt op

25 november 2021 markeert de 30ste verjaardag van de internationale campagne "16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld". Deze campagne loopt van 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) tot 10 december (internationale mensenrechtendag) met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te bannen.

België streeft naar een holistische aanpak van gendergerelateerd geweld, met aandacht voor de preventie van geweld en het ter discussie stellen van gendernormen en -stereotypen, de strijd tegen straffeloosheid, toegang tot justitie voor slachtoffers en de ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Sinds 2001 concretiseert België haar beleid in Nationale Actieplannen, waarbij zowel het federale niveau, de gemeenschappen en de gewesten betrokken zijn. Dit actieplan wordt gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook de FOD Buitenlandse Zaken draagt bij aan de uitvoering hiervan.

Hoewel er ongetwijfeld vooruitgang werd gemaakt in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, is nog geen enkel land erin geslaagd dit volledig te elimineren. Integendeel, sinds de COVID-19-pandemie en de inperkingsmaatregelen die wereldwijd genomen werden om de pandemie te beteugelen, zien we een exponentiële stijging van huiselijk geweld, online geweld, kindhuwelijken, seksuele intimidatie en andere vormen van gendergerelateerd geweld.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès benadrukt het engagement van de FOD Buitenlandse Zaken om wereldwijd een einde te stellen aan geweld tegen vrouwen en meisjes: “De Belgische diplomatie staat internationaal bekend om haar niet aflatende strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld. België kaart deze kwestie consequent en op alle niveaus aan en houdt de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes hoog op de internationale agenda.”

Ons land heeft zich dit jaar onder meer aangesloten bij de actiecoalitie tegen gendergerelateerd geweld in het kader van het Generation Equality Forum. België is er verschillende concrete verbintenissen aangegaan die deze mensenrechtenschending in binnen- en buitenland moet aanpakken. Zo zet ons land bijvoorbeeld sterk in op een brede ratificatie en uitvoering van het Verdrag van Istanbul tegen gendergerelateerd geweld (Raad van Europa).

Zoals elk jaar zullen de Belgische ambassades en diplomatieke posten ook vandaag - en doorheen de rest van het jaar - hun schouders zetten onder de campagne 16 days of activism against gender based violence en de “Orange the world” campagne van UN Women. U kunt hun acties volgen op sociale media, die voor de gelegenheid oranje zullen kleuren.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Kitir geeft het startschot voor de campagne in Kinshasa. Ze zet er via het Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, ENABEL, in op de creatie van zorgcentra tegen seksueel geweld. Slachtoffers krijgen er de nodige zorg om te herstellen en worden verder ook psychologisch begeleid en krijgen ondersteuning in het zetten van juridische stappen.

“Eén vrouw op 3 wordt in haar leven geconfronteerd met partnergeweld of seksueel geweld. We mogen dit - waar ook ter wereld - nooit tolereren. Wanneer je slachtoffer wordt van seksueel geweld, dan raakt dat aan je volledige identiteit. Dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen,” zegt Kitir. “En dus komen vrouwen daar terecht tegen in opstand. Vrouwen laten hun stem horen. En gelijk hebben ze. Maar als we effectief meer gelijkheid willen nastreven, dan moeten we er ook voor zorgen dat meer mannen onze bondgenoot worden. Samen met onze lokale en internationale partners zullen we hierop inzetten. Want het is belangrijk dat we deze strijd samen voeren.” 

 

  1. Nieuwstype