Naar België komen

Voor vragen over de toegang tot het Belgische grondgebied, raadpleeg de website van de FOD Binnenlandse Zaken