Studeren in België

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Binnenkomst in België


Als u afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort, hebt u misschien een visum nodig. Voor deze en andere vragen neemt u best contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in uw land of in een naburig land. Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Eens dat u in België bent aangekomen, kunnen de gegevens van de ambassade of het consulaat van uw land eveneens nuttig zijn.
 

2. Studiebeurzen


Op deze pagina vindt u een lijst van de instellingen die studie- en stagebeurzen aanbieden.
 

3. Logement


Veel scholen en universiteiten stellen kamers ter beschikking van hun studenten of hebben lijsten met kamers die in de omgeving te huur zijn. U gaat dus best bij uw onderwijsinstelling langs voor dergelijke inlichtingen.
 

4. Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap


Uw beste gids is de website Study in Flanders

U vindt ook informatie op de website Higher Education in Flanders. Deze website geeft een opsomming van en uitleg over de verschillende graden en diploma's die men in de Vlaamse onderwijsinstellingen kan behalen. Ze geeft ook informatie over de waaier aan studiemogelijkheden in Vlaanderen. Ten slotte geeft de website een volledig overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs en van de financiële aspecten die aan alle studietypes verbonden zijn (bv. beurzen).

Op de website van NARIC-Vlaanderen en ENIC-NARIC komt u te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land.
 

5. Onderwijs in de Franse Gemeenschap


Uw beste gids is de website Study in Belgium

Op de subsite Venir étudier en Belgique vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Franstalig België.

De Service Equivalences houdt zich bezig met de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's die voor het lager en middelbaar onderwijs in het buitenland werden behaald. Wilt u weten of uw universitair diploma in de Franse Gemeenschap dezelfde erkenning geniet als in het land waar u dit diploma hebt behaald, kunt u de site van de Franse Gemeenschap bekijken.

Op allocation d’études vindt u nuttige gegevens over hoe u een aanvraag voor studievergoedingen en studieleningen indient.
 

6. Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap


Op de website van de Duitstalige Gemeenschap vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Duitstalig België.
 

7. Andere interessante links