Visum voor België

Op deze pagina vindt u alle informatie over het visum voor België.

  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


1. Bij welke ambassade of consulaat moet ik mijn visum aanvragen?


U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische ambassade of het consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten. In sommige gevallen kan u uw aanvraag indienen via een externe dienstverlener (outsourcingspartner). In zeer uitzonderlijke gevallen kan u vrijgesteld worden van het persoonlijk indienen van uw aanvraag. Gelieve hierover de ambassade of het consulaat te contacteren.

Contactgegevens van Belgische ambassades en consulaten

Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt (maximaal 90 dagen), bestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. 

Opmerking: vertegenwoordiging op het vlak van visa betreft enkel Schengenvisa (verblijf van max. 90 dagen), ingediend voor:

  • toeristisch bezoek
  • familie- of vriendenbezoek
  • culturele of sportmanifestatie
  • zakenreis
  • korte stage
  • doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in België beogen (bv. huwen in België), kunnen niet in vertegenwoordiging behandeld worden, maar dienen steeds bij de bevoegde Belgische ambassade of consulaat ingediend worden. Indien er geen Belgische ambassade of consulaat is in het land waar u verblijft, dient u zich te wenden tot de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor uw woonplaats. Deze bevindt zich meestal in een van de buurlanden. 

Om na te gaan welke Belgische ambassade of consulaat verantwoordelijk is voor uw visumaanvraag, of om na te gaan of België vertegenwoordigd is door een Schengenpartner voor visa voor kort verblijf: zie documenten hieronder.


2. Hoe verleng ik mijn visum in België?


Wanneer uw aanvraag tot verlenging van het verblijf is goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken, dient u een afspraak te maken via de link die u werd meegedeeld. Afspraken zijn mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Het visumloket bevindt zich in de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel).

Kom met uw paspoort opdagen; betalingen gebeuren enkel via Bancontact.
 

3. Geen contante betaling meer aan de consulaire loketten


Wilt u een paspoort aanvragen? Uw visum verlengen of een document legaliseren? De consulaire loketten van Buitenlandse Zaken in Brussel aanvaarden geen contante betaling meer. U moet voortaan betalen met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard of ontvangstbewijs van poststorting.