50 For Freedom: het einde van de moderne slavernij

50 for Freedom

Op 24 mei 2016 gaf de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) - die door België wordt gesteund - in het Europees Parlement het startschot voor de wereldwijde campagne “50 For Freedom”.

Het doel van de campagne is minstens 50 landen te overtuigen om het Forced Labour Protocol van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen. Het Protocol, dat in 2014 door de lidstaten van ILO werd goedgekeurd, is juridisch bindend en bevat maatregelen inzake preventie, bescherming en schadeloosstelling, met als uiteindelijk doel alle vormen van moderne slavernij uit te bannen.

Moderne slavernij komt nog overal ter wereld voor maar weinigen hebben er weet van. Er leven nu meer mensen in slavernij dan ooit in de geschiedenis het geval is geweest. Wereldwijd leven meer dan 21 miljoen vrouwen, mannen en kinderen of 3 mensen op 1000, in een situatie van moderne slavernij. De meeste slachtoffers werken in sectoren zoals landbouw, visserij, bouw, industrie, mijnbouw, dienstensector en huishoudelijk werk. Een op de vijf krijgt te maken met seksuele uitbuiting. Volgens een recente studie van ILO is moderne slavernij een lucratief bedrijf met een “omzet” van meer dan 150 miljard dollar per jaar, evenveel als de gezamenlijke winst van 4 van de meest rendabele bedrijven ter wereld.

 
De Internationale Arbeidsorganisatie en België

ILO is een heel belangrijke partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Fatsoenlijk werk is trouwens een van de speerpunten van de Belgische wet inzake ontwikkelingssamenwerking.

In 2014 en 2015 trok België 4,5 miljoen euro per jaar uit voor technische bijstand aan ontwikkelingslanden. Ons land gaf ook een bijdrage van 4 miljoen euro voor een project van ILO inzake jeugdwerkloosheid en beroepsopleiding in DR Congo. Ook de gewesten leveren een financiële bijdrage aan ILO. De laatste jaren schommelen de Belgische bijdragen tussen 8 en 12 miljoen euro per jaar. Verder nam België samen met Angola het voorzitterschap waar van de Groupe d’amis du Travail décent pour un Développement durable, een initiatief van ILO dat ertoe geleid heeft dat fatsoenlijk werk als volwaardige doelstelling van duurzame ontwikkeling op de Agenda 2030 is geplaatst (SDG 8).

Klik hier om meer informatie over het werk van de ILO in de strijd tegen moderne slavernij.
 

ILO werd opgericht in 1919. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers uit 187 landen, waaronder België. ILO werkt internationale arbeidsnormen uit en zet programma’s op ter bevordering van fatsoenlijk werk voor mannen en vrouwen, overal ter wereld. Ons land is een van de pioniers en heeft met negen andere landen meegeschreven aan de statuten van dit VN-agentschap. Momenteel heeft België zitting in de raad van Bestuur van ILO (2014-2017). Ook onze werknemers- en werkgeversorganisaties vervullen er een actieve rol.

 
Wat staat er in het
Forced Labour Protocol?

Het protocol, dat juridisch bindend is, legt de toetredende landen maatregelen op ter bestrijding van alle vormen van moderne slavernij, meer bepaald op het gebied van bescherming, preventie en schadeloosstelling. Het is een internationaal verdrag en dus moeten de landen het eerst ratificeren vooraleer het in werking kan treden. Na de ratificatie moeten de landen regelmatig verslag uitbrengen over de maatregelen die zij effectief nemen om slavernij te beëindigen. Zo heeft Niger, een van de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, geschiedenis geschreven door in oktober 2015 als eerste land het Forced Labour Protocol te ratificeren. Aan Belgische zijde loopt momenteel op federaal niveau de procedure van de goedkeuring. Voor de bekrachtiging van het protocol door België is nochtans ook de goedkeuring nodig door de regio’s en de gemeenschappen.

Klik hier voor meer informatie over het Forced Labour Protocol.

 
50 for Freedom

 
Start van de campagne "50 for Freedom"

Sinds het begin van de campagne “50 for Freedom” in juni 2015 in Genève, zijn wereldwijd al een aantal evenementen op het getouw gezet om moderne slavernij onder de aandacht te brengen en op te roepen tot de ratificatie van het Forced Labour Protocol. Op 24 mei was het Europees Parlement aan de beurt om door middel van een actieweek minstens 50 lidstaten van ILO ertoe te bewegen het Protocol te ratificeren.

Klik hier om meer informatie over de campagne "50 for Freedom".

Lees ook het dossier gewijd aan waardig werk in het laatste nummer van Glo.be door  hier (PDF, 11.78 MB) te klikken. Volg eveneens #50FF  op de sociale media.

Foto's: Campaign 50 for Freedom © 50forfreedom.org - "Fear - Woman from Ivory Coast" © PAG-ASA