Didier Reynders tevreden dat Europese Unie in 2018 Kimberley Proces zal voorzitten

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met de beslissing om het voorzitterschap van het Kimberley Proces in 2018 aan de Europese Unie toe te vertrouwen.
 
Afgelopen week schaarden de 81 deelnemende landen van het Kimberley Proces (KP) zich achter de kandidatuur van de EU. Het KP is een centraal platform in de strijd tegen de handel in conflictdiamanten. België beschouwt het EU-voorzitterschap als een unieke gelegenheid om het hervormingsproces van het KP succesvol voort te zetten. De hervormingscyclus zal vanaf 2017 door het inkomende Australische voorzitterschap worden ingezet en zal tijdens het Europese voorzitterschap in 2018 voort worden uitgewerkt. 
 
België wenst het Australische voorzitterschap alle succes toe en geeft zijn steun aan het consultatieproces dat Australië van plan is op te starten als voorbereiding van de hervormingen.
 
Ons land dankt ook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voor het KP-voorzitterschap in 2016. De hervormingsvoorstellen die de VAE tijdens zijn voorzitterschap lanceerde, zijn een vertrekpunt voor de hervormingscyclus. Voor België zijn de uitvoering van het KP en de rol van de Civil Society Coalition (CSC) prioriteiten voor de hervormingen.  
 
Met Antwerpen als het belangrijkste wereldhandelscentrum in ruwe diamant, werkt België nauw samen met de Europese Unie en andere partners binnen het KP. Zo bepleit ons land de herintegratie van de middenveldorganisaties die lid zijn van de Civil Society Coalition (CSC). Die organisaties zijn een essentiële partner binnen de tripartiete structuur van het KP. Samen met de overheden en de industrie moeten zij de efficiëntie en uitvoering van het KP kracht bijzetten.
 
België heeft altijd ingezet op een rigoureuze toepassing van de KP-normen. Met 84% van de wereldhandel in ruwe diamanten speelt het Belgische controlemechanisme Diamond Office een voortrekkersrol in de uitvoering van het KPCS (Kimberley Process Certification Scheme), waarbij efficiëntie en transparantie centraal staan. België engageert zich om de opgebouwde ervaring via capaciteitsondersteuning te delen met diamantproducerende landen. Ons land blijft ijveren voor een gelijk toepassingsveld van de KP-regels.
 
Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) legt uitvoerige eisen op aan haar leden zodat ze de handel in ruwe diamanten kunnen certificeren als 'conflict-vrij'. Zo wordt voorkomen dat conflictdiamanten in de legale handel terechtkomen.