Music For Life: federale regering schenkt 100.000 euro aan Dokters van de Wereld en Rode Kruis-Vlaanderen

Music for life

De federale regering maakt 100.000 euro vrij voor Music For Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kondigde dat vandaag aan in Boom. De bijdrage kadert in de humanitaire inspanningen die ons land levert in en rond Syrië en gaat naar de ngo’s Dokters van de Wereld en Rode Kruis-Vlaanderen.
 
Alexander De Croo: “Met de Warmste Week van Music for Life gaat er opnieuw een warme gloed door Vlaanderen. Ook de federale regering draagt opnieuw haar steentje bij. Dit jaar steunen we twee organisaties die zich inzetten voor humanitaire hulp aan vluchtelingen in en rond Syrië. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht voor brutaal oorlogsgeweld. Via hun internationaal netwerk leveren organisaties als Dokters van de Wereld en het Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal op het terrein vaak in gevaarlijke omstandigheden een belangrijke bijdrage aan de humanitaire noodhulp die voor duizenden mensen het verschil maakt tussen leven en dood. Onze steun kadert in de bredere humanitaire steun aan de Syrische regio die dit jaar oploopt tot meer dan 120 miljoen euro.”
 
Dokters van de Wereld is een internationale medische niet-gouvernementele organisatie (ngo) die niet alleen inzet op medische zorgverstrekking. De organisatie klaagt ook de inbreuken op de menselijke waardigheid en schendingen van de mensenrechten aan.  Dokters van de Wereld is sinds oktober 2012 actief in Syrië. De organisatie is er actief met vier vaste klinieken en twee mobiele teams in de regio van Noord-Idlib. Ook in Jordanië en Libanon, en zelfs in België, ondersteunt Dokters van de Wereld zorgcentra en mobiele klinieken waar vluchtelingen terecht kunnen voor medische zorgen en zo van hun recht op gezondheid genieten.
 
Wij bedanken minister De Croo, de federale regering, en bij uitbreiding de Belgische bevolking voor deze gulle en warme bijdrage. Het geld zal integraal gebruikt worden voor de aankoop van medicijnen voor de lijdende Syrische bevolking. Daarnaast roepen we de internationale gemeenschap op om de Syrische burgers op alle mogelijke manieren te beschermen tegen de oorlogsmisdaden die elke dag begaan worden,” aldus Jelle Boone, woordvoerder van Dokters van de Wereld.
 
Rode Kruis-Vlaanderen is in Syrië actief via haar zusterorganisatie de Syrische Rode Halve Maan. Met 10.000 actieve vrijwilligers is dit de grootste lokale humanitaire organisatie in Syrië en de enige organisatie die toegang heeft tot de zwaarst getroffen gebieden zoals Oost-Aleppo. Dagelijks zetten deze vrijwilligers zich in tijdens evacuaties en hulpkonvooien over de frontlinies heen. Dit doen ze met gevaar op eigen leven, sinds de start van het conflict werden al meer dan 50 Syrische Rode Halve Maan vrijwilligers gedood. Toch blijven ze de Syrische bevolking bijstaan met levensnoodzakelijke hulp. Maandelijks bieden ze 4,5 miljoen burgers medische zorgen, veilig water en voedsel en hulpgoederen zoals tenten en dekens.
 
“De Syrische Rode Halve Maan vrijwilligers staan midden in de gemeenschap, ze kennen die al voor het conflict, tijdens het conflict en ook na het conflict. Net als in Vlaanderen staan deze vrijwilligers klaar om de Syrische bevolking te helpen waar en wanneer nodig, volgens dezelfde principes en met dezelfde kwaliteit,” aldus Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen.
 
Hoogste humanitaire financiering ooit
Ons land maakte dit jaar in totaal 235 miljoen euro aan humanitaire middelen vrij. Dat is het hoogste bedrag ooit. Ruim de helft van die humanitaire middelen gingen naar noodhulp in en rond Syrië. Zo’n 65 miljoen euro van de Belgische humanitaire financiering werd gegeven aan het noodhulpfonds van de Verenigde Naties (OCHA), het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) en rechtstreeks aan VN-agentschappen zoals de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), het Wereldvoedselprogramma (WFP), het VN-kinderrechtenfonds UNICEF en de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Daarnaast kende ons land ook een bedrag van 58 miljoen euro toe aan de EU-vluchtelingenfaciliteit voor Turkije. Dat bedrag is bestemd voor onderwijs, huisvesting, integratie, taallessen en het bevorderen van sociaaleconomische kansen van vluchtelingen in Turkije.

 
Alexander De Croo