Nieuwe adellijke gunsten en eretekens

Adellijke gunsten

Op voorstel van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2016 de volgende adellijke gunsten verleend:

  • de persoonlijke titel van barones aan mevr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER en mevr. Isabelle SALMON;
  • de persoonlijke titel van baron aan de heren Eddy BRUYNINCKX, Jacques DELEN, Dominique LAMBERT, Joseph MARTIAL, Pierre RION en Johannes (Hans) VANHOUTTE.

 
Eretekens

Op voorstel van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2016 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003:

  • Commandeur in de Leopoldsorde: mevr. Conny AERTS, de heren Henri GERARD, Peter HELLINGS en Rudi PAUWELS;
  • Commandeur in de Kroonorde: graaf Charles de BROUCHOVEN de BERGEYCK, ridder Godefroid de WOUTERS d’OPLINTER, jonkheer Didier de CALLATAŸ, mevr. Monica NOLET de BRAUWERE van STEELAND, de heren Peter DE CALUWE, Pierre DEFRAIGNE, Eric-Emmanuel SCHMITT, Ivo VAN HOVE en Hubert VAN HUMBEECK.