Situatie in Aleppo: Didier Reynders en Alexander De Croo vragen naleving van humanitaire principes

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo reageren met ontsteltenis op de zorgwekkende gebeurtenissen van de laatste dagen in de Syrische stad Aleppo en vooral in het oosten van de stad. Het is voor hen van primair belang dat de humanitaire principes worden nageleefd, in het bijzonder de humanitaire toegang, het recht tijdens gewapende conflicten en het internationale humanitaire recht.
 
De aanvallen van de Syrische regeringstroepen maken een verschrikkelijk aantal doden, onder wie talrijke burgers. Deze blinde acties, ondersteund door de Russische luchtmacht, hebben dramatische gevolgen voor de inwoners van oostelijk Aleppo. Het is van essentieel belang dat burgers en gewonden de conflictzone kunnen verlaten. Dat moet gebeuren via humanitaire corridors en/of een staakt-het-vuren.
 
De strijdende partijen moeten een evacuatie van de inwoners toelaten. De internationale mogendheden die op de strijdende partijen een invloed hebben, moeten hun invloed gebruiken om de evacuatie mogelijk te maken. Bovendien hebben ze de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden te verhinderen.
 
België engageert zich om tot een oplossing te komen voor de Syrische crisis. Stappen worden ondernomen in Teheran en Moskou. Onze ambassades herinneren er aan de principes van de naleving van het internationale humanitaire recht en aan de verantwoordelijkheid van de internationale betrokkenen. Daarenboven steunt en sponsort ons land het initiatief van Liechtenstein tegen straffeloosheid, waarvan de resolutie binnenkort bij Verenigde Naties in New York zal worden voorgelegd. 
 
De vicepremiers Reynders en De Croo herhalen ook dat ons land inspanningen levert voor humanitaire hulp door de crisis in Syrië:

  • België heeft in 2016 meer dan 65 miljoen euro toegekend aan burgers in nood door de Syrische crisis.
  • Het merendeel van de Belgische steun werd gegeven aan het fonds voor noodhulp van OCHA voor Syrië en rechtstreeks aan VN-agentschappen zoals het UNHCR, WFP, UNICEF, UNRWA, het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC).
  • Bovenop de 65 miljoen die in 2016 werd verleend, komt de extra bijdrage die België dit jaar heeft toegekend aan “the Turkey Facility” voor een bedrag van 58 miljoen euro voor de drie volgende jaren. Dat bedrag is bestemd voor de steun aan en opvang van vluchtelingen (voor onderwijs, huisvesting, integratie, taallessen en socio-economische mogelijkheden).