VN-resolutie om ernstige schendingen van humanitair recht in Syrië te vervolgen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gisteren een resolutie heeft goedgekeurd die een mechanisme opricht om de vervolging te ondersteunen van ernstige schendingen van het humanitaire recht in Syrië. De resolutie kreeg de steun van 105 VN-lidstaten. België heeft deze resolutie samen met Liechtenstein ingediend en heeft zijn diplomatiek netwerk wereldwijd ingeschakeld om landen te overtuigen dit initiatief te steunen.
 
Voor de minister is deze resolutie een belangrijke en concrete stap om straffeloosheid voor de brutale misdaden in Syrië te voorkomen.
 
Rechtbanken van alle landen kunnen ooit gevat worden om oorlogsmisdadigers te vervolgen die zich op hun grondgebied bevinden, en een nationale of internationale rechtsinstantie zal zich mogelijk in de toekomst moeten buigen over de wreedheden die in Syrië zijn begaan. Het aangekondigde mechanisme zal het werk van deze rechtsinstanties makkelijker maken door gegevens te verzamelen en te analyseren die nuttig kunnen zijn om goede vervolgingsdossiers samen te stellen.
 
Didier Reynders is tevreden dat het Belgische diplomatieke werk tot dit resultaat heeft bijgedragen. België zal ook meewerken aan de opstart van het vervolgingsmechanisme. De diensten van de secretaris-generaal van de VN werken dit systeem nu uit.