10 jaar - Hoe onze toekomst afhangt van meisjes op deze beslissende leeftijd

Rapport FNUAP

Op 20 oktober stelde het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) het Wereldbevolkingsrapport 2016 voor. Het rapport heeft als titel: 10 jaar - Hoe onze toekomst afhangt van meisjes op deze beslissende leeftijd.

Het rapport stelt dat 60 miljoen van de 125 miljoen jongeren die vandaag 10 jaar oud zijn meisjes zijn die wereldwijd stelselmatig worden benadeeld in hun ontwikkeling van adolescenten tot volwassenen. Meisjes krijgen minder kansen dan jongens om hun secundaire en universitaire opleiding te voltooien, ze lopen een groter risico te worden blootgesteld aan een middelmatige lichamelijke en geestelijke gezondheid en zullen het moeilijker hebben om bezoldigd werk te vinden.

De praktijken die nadelig zijn voor meisjes en hun fundamentele rechten schenden - zoals gedwongen huwelijken, kinderarbeid en geslachtsverminking - beletten hen hun potentieel als volwassenen ten volle te ontwikkelen en bij te dragen tot de economische en sociale vooruitgang van hun gemeenschappen en landen. Het ontbreken van hun bijdrage zou weleens tot gevolg kunnen hebben dat het Programma voor duurzame ontwikkeling 2030 niet wordt gerealiseerd en dat zijn 17 Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling niet worden gehaald.

Het rapport stelt 10 belangrijke maatregelen voor om meisjes van 10 jaar te ondersteunen - gaande van wetgeving, diensten, beleid en investeringen tot data en normen. De wijze waarop we vandaag investeren in 10-jarige meisjes en hen ondersteunen, zal bepalend zijn voor het uitzicht van onze wereld in 2030.

België heeft onlangs zijn partnerschap met UNFPA versterkt via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In 2016  werd 7 miljoen euro toegewezen aan de algemene middelen van de organisatie. Ook worden er nieuwe programma's gefinancierd in Burkina Faso (5 miljoen euro) en in Guinee (3,4 miljoen euro) om de gezondheid en seksuele en reproductieve rechten te bevorderen (ook voor jongeren).