15e Europese en werelddag tegen doodstraf

Vandaag is de 15e Europese en werelddag tegen de doodstraf. Voor deze gelegenheid herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

De doodstraf is een inbreuk op de menselijke waardigheid. De minister betreurt dat een aantal landen de doodstraf blijven toepassen, ook voor bepaald gedrag zoals apostasie, godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het thema van deze 15de internationale dag tegen de doodstraf is armoede en de doodstraf. Dit onderwerp sluit volledig aan bij de recente resolutie die de Mensenrechtenraad op initiatief van België heeft aangenomen. Die resolutie spitst zich toe op het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Volgens VN-experten in mensenrechten is de doodstraf een straf die het vaakst mensen treft die tot kwetsbare sociaal-economische groepen behoren. De disproportionele impact van de doodstraf op armen toont aan dat de straf niet alleen het recht op leven schendt, maar vaak ook een aantal andere internationale standaarden, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op non-discriminatie.

Het uiteindelijke doel van België en de EU is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. Dat vergt een werk van lange adem op verschillende fronten. Daarom zal België samen met de EU het Zevende Wereldcongres tegen de Doodstraf ontvangen in Brussel in februari 2019.