2018-2028 wordt Decennium van Water voor Duurzame Ontwikkeling

Koe

Met het “Internationaal Decennium voor Actie - Water voor Duurzame Ontwikkeling” wil de VN van 2018 tot 2028 water in de kijker zetten. Want water is onmisbaar voor de uitroeiing van honger en armoede. Ook voor België is water een belangrijk thema.

Nog steeds heerst een schrijnend gebrek aan drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Bovendien doen verstedelijking, bevolkingsaangroei, woestijnvorming, droogte en klimaatverandering er nog een schepje bovenop. Waterschaarste dreigt steeds meer voor te komen, naast watervervuiling en rampen gelinkt aan water.

Met dit waterdecennium wil de VN het roer omgooien. Meer dan ooit dient water op een werkelijk duurzame manier beheerd te worden. De VN wil dan ook zoveel mogelijk partners betrekken om alle internationaal afgesproken doelen verbonden met water te halen, met inbegrip van deze die vervat zitten in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Het waterdecennium vangt aan op Wereldwaterdag 22 maart 2018 en duurt tot Wereldwaterdag 22 maart 2028. UN Water staat in voor de organisatie.

In 2016 heeft ons land 4,3% van zijn officiële ontwikkelingshulp (ODA) besteed aan water en sanitatie, vooral via de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Een duidelijke verhoging in vergelijking met de voorgaande jaren.

www.unwater.org

Foto: © Isabel Corthier