Alexander De Croo bepleit betere humanitaire financiering tijdens Raad Ontwikkelingssamenwerking

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag op de Raad Ontwikkelingssamenwerking een pleidooi gehouden voor een betere humanitaire financiering. De Raad ging ook in gesprek met Amina Mohammed, vice-secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de hervorming van het VN-systeem en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Voorafgaand aan de Raad had minister De Croo een onderhoud met Sven Mikser, minister van Buitenlandse Zaken van Estland, over Digital for Development.

Alexander De Croo en Sven Mikser bespraken het belang om Europees stappen vooruit te zetten op het vlak van Digital for Development. De Europese Commissie publiceerde anderhalve week geleden een Staff Working Paper inzake Digital for Development. België is hiervan Europees een van de voortrekkers. Het komt er nu op aan om in de tweede helft van 2017 tijdens het Ests Voorzitterschap van de Europese Unie te komen tot Raadsconclusies over Digital for Development.

 
She Decides

Alexander De Croo bedankte Estland voor de steun aan She Decides, een initiatief dat inzet op het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen, in het bijzonder hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Estland was een van de vijftig landen die begin maart vertegenwoordigd was op de She Decides Brussels Conference waar 181 miljoen euro werd verzameld. 

Tijdens de Raad Ontwikkelingssamenwerking bepleitte Alexander De Croo ook een betere humanitaire financiering die meer voorspelbaar, meerjarig en niet-geoormerkt is. Dit moet humanitaire organisaties toelaten flexibeler en sneller in te spelen op humanitaire noodsituaties zoals bijvoorbeeld de hongersnood in Jemen, Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië. België hanteert vandaag al deze aanpak die in lijn ligt met de afspraken gemaakt tijdens de World Humanitarian Summit vorig jaar.

 
Hervorming VN

De Europese ministers bespraken met Amina Mohammed, de nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ook de hervorming van het UN Development System die moet leiden tot een verbeterde respons van de VN op landenniveau. Dit is van belang om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling succesvol te kunnen uitvoeren.

Minister De Croo gaf ook kort duiding over de voorbereidingen van de opstelling van een Belgische National Voluntary Review, die de implementatie van de Agenda 2030 door België in kaart brengt en komende juli in het High Level Political Forum van de VN in New York zal worden voorgesteld.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.