Alexander De Croo roept mannelijke collega’s wereldwijd op tot meer feminisme

London Summit on Family Planning

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neemt vandaag deel aan de London Summit on Family Planning. Tijdens zijn toespraak deed hij een opmerkelijke oproep tot meer feminisme bij zijn mannelijke collega’s wereldwijd. Minister De Croo kondigde ook extra bijdragen aan voor het beschermen van meisjes en vrouwen in humanitaire crisissituaties. België zet ook in op digitale technologie om toegang tot gezinsplanning in lage inkomenslanden beter in kaart te brengen.
 
Vrouwenrechten, gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid zijn belangrijke aandachtspunten van het internationaal ontwikkelingsbeleid. Eerder dit jaar organiseerde minister De Croo al de internationale conferentie She Decides waaraan meer dan 50 landen en organisaties deelnamen die 181 miljoen euro toezegden aan initiatieven die investeren in familieplanning en voorbehoedsmiddelen.
 
Extra aandacht voor meisjes en vrouwen in humanitaire crises
Om het engagement voor vrouwenrechten, en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid in het bijzonder, waar te maken, zal België de volgende vier jaar algemene bijdragen doen aan het VN-bevolkingsfonds UNFPA (36 miljoen), UN Women (16 miljoen) en UNAIDS (12 miljoen). Daarnaast wil ons land dat er meer aandacht gaat naar de bescherming van kwetsbare meisjes en vrouwen in humanitaire crisissituaties. Minister De Croo maakte daarom in Londen bekend dat België 5 miljoen euro extra zal bijdragen aan het Central Emergency Response Fund van het VN-bureau voor Humanitaire Zaken (OCHA). Hierdoor komt de totale Belgische bijdrage aan het CERF dit jaar op 25 miljoen euro. 

Alexander De Croo: “Door langdurige conflicten, klimaatverandering en natuurrampen beleven we de zwaarste humanitaire crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer mensen dan ooit hebben behoefte aan opvang en humanitaire hulp. Meisjes en vrouwen zijn vaak de meest kwetsbare slachtoffers, blootgesteld aan uitbuiting en gendergebonden geweld. We moeten meer doen om hen te beschermen.”
 
Data inzetten voor familieplanning
Alexander De Croo kondigde ook aan dat België de uitbouw van een digitaal platform gaat financieren dat toegang tot gezinsplanning in lage inkomenslanden in kaart moet brengen. Het platform zal partners uit de publieke sector, tech startups en de universitaire wereld samenbrengen en inzetten op het combineren van gezondheidsdata, onderzoeksgegevens en big data zoals satellietbeelden, mobiele telefoongegevens en sociale media. België ondertekende in Londen ook de Global Adolescent Data Commitment die inzet op betere gebruik van data om ervoor te zorgen dat jongeren betere toegang hebben tot gezinsplanning en initiatieven om hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid te verbeteren.
 
Alexander De Croo: “Ik ben een grote pleitbezorger van het inzetten van digitalisering voor ontwikkeling. Men zegt vaak dat middelen schaars zijn. Daarom is het belangrijk om slim te zijn, samen te werken en gebruik te maken van de kansen van de digitale revolutie. Als we dat doen, zijn de kansen onbeperkt, ook om meisje en vrouwen een betere toegang te geven tot gezinsplanning.”
 
Oproep tot feminisme
Alexander De Croo deed, ten slotte, tijdens de London Summit ook een opmerkelijke oproep aan zijn mannelijke collega’s die wereldwijd deel uitmaken van regeringen. “Out jezelf als een feminist. Er is niets glorieus of groots om vrouwen de kans te ontzeggen over hun eigen lichaam te beslissen. Sta op voor gendergelijkheid en investeer in de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.”