België en Global Partnership for Education bouwen samen aan gendergelijk onderwijs

Alexander De Croo & Julia Gillard

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag Julia Gillard ontvangen, voormalig Eerste Minister van Australië en huidig voorzitster van het Global Partnership for Education (GPE). België maakt de volgende vier jaar 26 miljoen euro vrij voor het GPE, een multilateraal mechanisme dat inzet op toegang tot basis- en secundair onderwijs.
 
Tijdens hun gesprek stonden Alexander De Croo en Julia Gillard onder meer stil bij de belangrijke rol die onderwijs speelt in het kader van de vierde industriële revolutie en de noodzaak om werk te maken van gendergelijkheid op het vlak van onderwijs. Alexander De Croo: “Het recht op onderwijs is een mensenrecht. Zonder toegang tot goed onderwijs slagen we er nooit in de extreme armoede te bannen. Zeker nu de vierde industriële revolutie wereldwijd op kruissnelheid komt, is de rol van onderwijs niet te onderschatten. Elke industriële revolutie gaat gepaard met een onderwijsrevolutie. Onderwijs moet ervoor zorgen dat ook voor de meest kwetsbare mensen de nieuwe economie leidt tot nieuwe kansen op zelfontwikkeling.”

 
Belangrijke vooruitgang

De voorbije jaren werd belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van toegang tot onderwijs. Negen op tien kinderen in ontwikkelingslanden zitten vandaag op de schoolbanken. Toch blijft er nog heel wat werk te doen. Zo’n 60 miljoen kinderen hebben nog steeds geen toegang tot lager onderwijs; meer dan de helft van hen woont in Sub-Sahara Afrika. Ook op het vlak van de kwaliteit van het onderwijs is de volgende jaren meer vooruitgang nodig. Honderd miljoen jongeren kunnen niet lezen of schrijven, 60% van hen zijn meisjes.
 
“Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren is één van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Die toegang moet voor jongens en meisjes gelijk zijn. Tegen 2030 moeten alle genderverschillen in het onderwijs verdwenen zijn. Dat is cruciaal. Als we willen dat meisjes later hun leven in eigen hand kunnen nemen, moeten ze dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens,” aldus Alexander De Croo.

 
Belgische bijdrage van 26 miljoen euro

Om dit waar te maken steunt België het Global Partnership for Education (GPE), een multilateraal mechanisme voor de financiering van het basis- en secundair onderwijs. In totaal draagt ons land in de periode 2017-2020 26 miljoen euro bij aan het GPE. Met de middelen voorziet het GPE technische en financiële steun bij het opzetten van nationale onderwijssystemen. Het GPE telt meer dan 50 ontwikkelingslanden en een reeks bilaterale, multilaterale en internationale instellingen.