België geeft 250.000 euro aan Burkina Faso en Mauritanië om terrorisme te voorkomen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat België zal meewerken aan terrorismepreventie in de Sahellanden Burkina Faso en Mauritanië. Ons land trekt daarvoor 250.000 euro uit. Met die bijdrage kunnen in de twee landen opleidingssessies worden gegeven over onderzoeks- en opsporingstechnieken, gerechtelijke samenwerking en strijd tegen financiering van terrorisme. Zo kan het strafrechtelijke kader worden verstrekt en kunnen de overheden beter inspelen op de dreiging van terroristische groeperingen en van buitenlandse strijders in West-Afrika. Bovenop de financiële steun zullen de landen een beroep kunnen doen op expertise van gespecialiseerde magistraten van de FOD Justitie, die in de hoofdsteden Ouagadougou en Nouakchott zullen werken.
 
De opleiding wordt gegeven door de Terrorism Prevention Branch van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dat is de VN-afdeling die het mandaat en de expertise heeft om bijstand te verlenen aan landen over de wetgevende en strafrechtelijke aspecten van contraterrorisme. UNODC streeft naar een alomvattende aanpak van misdaden zoals terrorisme, mensensmokkel, drughandel en andere vormen van georganiseerde misdaad. Dit initiatief past ook in het VN-beleid voor de Sahel en sluit aan bij het actieplan van de VN-secretaris-generaal voor de preventie van gewelddadig extremisme, dat België steunt.
 
Didier Reynders hecht veel belang aan de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme via de opbouw en versterking van de rechtsstaat en via een alomvattende aanpak met respect voor de mensenrechten.
 
Deze inspanningen moeten bijdragen tot meer stabiliteit in de Sahel als migratiegevoelige regio. Want dat is bepalend voor de stabiliteit van het Afrikaanse continent. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme ondermijnen het vooruitzicht op veiligheid en ontwikkeling.