België geeft 450.000 euro extra aan Internationaal Atoomenergie Agentschap voor vreedzaam gebruik van nucleaire technologie

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders laat weten dat België dit jaar vrijwillig 450.000 euro extra steun geeft aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Het geld is bedoeld voor vreedzaam gebruik van nucleaire technologie. Concreet zal ons land 250.000 euro schenken voor programma’s rond radiotherapie en nucleaire geneeskunde en 200.000 euro voor de modernisering van de IAEA-laboratoria.
 
Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse Belgische bijdrage van meer dan 700.000 euro aan het technische samenwerkingsfonds van het IAEA. Zo versterkt de minister het engagement van ons land binnen het Non-Proliferatie Verdrag.
 
Het IAEA in Wenen is vooral bekend als organisatie die garant staat voor het vreedzame gebruik van nucleair materiaal en technologie. Ze legt ook normen op rond nucleaire beveiliging en veiligheid. Voorts ondersteunt het agentschap nucleaire toepassingen, bijvoorbeeld om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te bereiken. De laboratoria van het IAEA werken mee aan projecten om de verspreiding van bepaalde ziekten (zoals het Zikavirus) tegen te gaan. Ze doen onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van insecticiden of naar de veredeling van planten tot meer resistente soorten. Van de acht laboratoria staan er drie onder Belgische leiding.
 
België is een internationale nucleaire speler dankzij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) als tweede grootste wereldproducent van medische isotopen, en dankzij tientallen Belgische bedrijven die in de nucleaire industrie actief zijn.