België geeft extra steun aan IMF-fonds minst ontwikkelde landen

België gaat extra bijdragen aan de Poverty Reduction and Growth Trust, een IMF-fonds dat groei in de minst ontwikkelde landen financiert. Dat heeft de federale regering vandaag beslist op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. De bijdrage past in de aandacht van België voor de minst ontwikkelde landen en de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast werd ook een staatswaarborg goedgekeurd voor een kredietlijn van de NBB ten gunste van het IMF van maximaal 9,99 miljard euro zodat het IMF zijn rol als crisisbestrijder beter kan spelen.
 
Concreet besliste de federale regering om een staatswaarborg toe te kennen voor de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België ten gunste van de Loan Account van de Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), voor een bedrag van maximum 350 miljoen speciale trekkingsrechten (STR). België heeft zich in 1999, 2001 en 2012 al geëngageerd voor het verstrekken van drie kredietlijnen van in totaal 700 miljoen STR.

 
Aandacht voor minst ontwikkelde landen

De bijdrage past in het engagement van België voor de minst ontwikkelde landen. Ons land besliste eerder al om 50% van haar officiële ontwikkelingshulp in te zetten in de minst ontwikkelde landen. Elf van de veertien partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn minst ontwikkelde landen. Ons land is op VN-niveau ook voorzitter van de Group of Friends van de minst ontwikkelde landen. Met deze bijdrage aan het IMF-fonds ondersteunt België ook de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die tegen 2030 te extreme armoede wil bannen.
 
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking: "Met het verlenen van deze nieuwe bijdrage bevestigt België zijn steun aan de minst ontwikkelde landen. Voor hen is het vaak bijzonder moeilijk om andere financiering te vinden voor hun groei. De Poverty Reduction and Growth Trust kan die leemte deels opvullen. Als we landen willen ondersteunen om zich verder te ontwikkelen, is het opgang brengen van een economische groeidynamiek essentieel. Dat is net de rol van dit IMF-fonds.”
 
Johan Van Overtveldt, minister van Financiën: “Deze regering engageert zich voor een doelgerichte ontwikkelingshulp en ondersteunt via de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust de landen die het meeste nood hebben aan armoedebestrijding en economische groei. Daarnaast wordt er ook een bilateraal krediet verleend aan het IMF waarmee zij haar rol als vangnet voor wereldwijde financiële crisissen nog beter kan bestendigen.”

 
Tijdelijke versterking middelen IMF

Daarnaast besliste de federale regering ook een staatswaarborg voor de opening van een bilaterale kredietlijn door de Nationale Bank van België ten gunste van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), voor een bedrag van maximaal 9,99 miljard euro. Met deze bilaterale lening levert België een substantiële bijdrage tot de tijdelijke versterking van de middelen van het IMF. Dankzij de middelen die de internationale gemeenschap ter beschikking zal stellen aan het IMF, zal het Fonds over een adequate financiële slagkracht beschikken om zijn rol als crisisbestrijder te allen tijde te kunnen vervullen.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.