België helpt bij strijd tegen cholera in Haiti

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft besloten om 350.000 euro toe te kennen aan het speciale trustfonds van de Verenigde Naties voor de strijd tegen cholera in Haiti. Zo komt België tegemoet aan de oproep in de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 13 juli en aan de oproep die de secretaris-generaal van de VN op 25 juli aan de lidstaten deed.
 
Sinds 2010 zijn in Haïti 800.000 mensen besmet geraakt met cholera. 9.000 onder hen overleefden het helaas niet.
 
Ons land doet een vrijwillige bijdrage om de VN te helpen om de epidemie een halt toe te roepen. De VN willen:

  • meer inspanningen leveren om besmetting met cholera tegen te gaan en om de toegang tot zorg te verbeteren;
  • problemen op langere termijn oplossen, zoals toegang tot water, sanitair en gezondheidszorg;
  • materiële steun aan slachtoffers, hun families en hun gemeenschappen ontwikkelen.

Deze bijdrage past in het globale Belgische beleid om ook via de VN steun te geven aan de armste en meest kwetsbare landen op hun weg naar vrede, stabiliteit en ontwikkeling.
 
Ze komt bovenop de hulp van een miljoen euro die België enkele dagen uittrok voor de heropbouw van de eilanden die het zwaarst door de orkaan Irma zijn getroffen, waaronder Haïti.