Klimaat - België maakt 7 miljoen extra vrij voor Least Developed Countries Fund

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft besloten om 7 miljoen euro extra vrij te maken voor het Least Developed Countries Fund. Hij doet dat in de marge van COP23, de VN-klimaatconferentie die momenteel in Bonn loopt. België wil met de extra middelen de meest kwetsbare landen helpen om beter bestand te worden tegen de impact van klimaatverandering.

De programma’s en projecten van het Least Developed Countries Fund (LDCF) hebben als doel om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in de minst ontwikkelde landen te versterken tegen droogte, overstromingen, hevige stormen en andere gevolgen van de opwarming van de aarde.

Het LFCF heeft al meer dan 1 miljard dollar ter beschikking gesteld van kwetsbare via meer dan 250 projecten in 51 landen. Met dat bedrag werd 4.8 miljard dollar gemobiliseerd voor klimaatacties. Toch blijft de vraag op korte termijn groter dan de beschikbare financiële middelen.

Kwetsbare landen eerst getroffen
Met deze nieuwe bijdrage wenst België een positief signaal geven over haar sterke steun aan dit fonds en aan de minst ontwikkelde landen. Deze landen, die al bijzonder kwetsbaar zijn, worden vaak als eerste getroffen door de concrete gevolgen van de klimaatverandering.

De nieuwe financiering stelt de Global Environment Facility (GEF), de beheerder van het LDCF, in staat om een reeks nieuwe investeringen te doen, bijvoorbeleld innovaties in de landbouw, nationale planning voor aanpassing en het opbouwen van weerbaarheid tegen klimaatverandering en natuurrampen.

Waardering voor Belgische steun
Nakao Ishii, CEO en Voorzitter van de GEF, verwelkomt deze nieuwe bijdrage van België: “Recente weerrampen hebben de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de armste en meest kwetsbare landen en gemeenschappen zeer duidelijk getoond. Ik wens België te bedanken voor haar bijkomende bijdrage aan het LDCF en voor haar inzet rond aanpassingsmaatregelen.”

België is een belangrijke donor van het LDCF. Sinds 2009 heeft België 87,44 miljoen euro bijgedragen aan het LDCF. Andere internationale klimaatfinanciering van de federale en gewestelijke regeringen gebeurt via bijdragen aan internationale klimaatfondsen zoals het Green Climate Fund en het Adaptation Fund, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en bilaterale programma’s en projecten in partnerlanden.