België ondersteunt ‘Safe Schools’-verklaring

Vandaag is de tweede en laatste dag van de tweede Safe Schools-conferentie in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De Safe Schools-verklaring is een politiek engagement om scholieren, studenten en onderwijzend personeel een betere bescherming te bieden tijdens een gewapend conflict.

In navolging van de recente internationale Conferentie over Kinderen en Gewapende Conflicten, die op 10 februari in het Egmontpaleis in Brussel plaatsvond, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders beslist dat ons land aan deze conferentie zal deelnemen en dat het de verklaring formeel zal ondersteunen. Daarmee sluit België zich aan bij de inspanningen van een globale coalitie van een aantal landen. Die coalitie staat onder leiding van Noorwegen en Argentinië en van vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Ze zorgt ervoor dat deze problematiek op de internationale agenda komt.

Met deze verklaring en de bijhorende richtlijnen ‘ter bescherming van scholen en universiteiten tegen militair gebruik’ steunt België de versterking van het internationale humanitaire recht en de mensenrechten. De verklaring is bedoeld om het recht op onderwijs tijdens een gewapend conflict beter te waarborgen. Ze is een aanvulling op het humanitaire recht dat al bijzondere bescherming biedt aan scholieren en studenten en aan schoolgebouwen, die een specifieke bescherming genieten tegen directe aanvallen. Tot slot past dit initiatief voor ons land volledig in de doelen van de werkgroep voor Kinderen en Gewapende Conflicten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Didier Reynders hecht groot belang aan de operationele toepassing van deze verklaring. In overleg met minister van Defensie Steven Vandeput werd afgesproken dat België zich door deze verklaring en richtlijnen zal laten inspireren voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Dat zal met respect voor onze huidige verplichtingen onder het internationale humanitaire recht gebeuren. Ons land zal contact houden met de bondgenoten die de Safe Schools-verklaring hebben ondersteund om in overleg de bestaande militaire richtlijnen aan te vullen. België zal ook alle mogelijke partijen bij een gewapend conflict oproepen om de verplichtingen van het internationale humanitaire recht na te leven.