België stelt eerste evaluatierapport Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor bij de Verenigde Naties

Pathways to Sustainable Development

België stelt vandaag tijdens een High Level Political Forum van de Verenigde Naties in New York een evaluatierapport voor over de inspanningen die ons land doet om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Die zeventien doelstellingen willen tegen 2030 wereldwijd extreme armoede bannen en onze planeet beschermen. Het rapport is het resultaat van een intensief en inclusief proces, waarbij de federale overheid, de deelstaten en een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken waren.
 
België behoort tot de kopgroep van VN-lidstaten die aan de internationale gemeenschap een eerste evaluatierapport, de zogenaamde Vrijwillige Nationale Doorlichting (National Voluntary Review), voorstellen. Het Belgische rapport,  Pathways to Sustainable Development (PDF, 4.32 MB), toont aan dat ons land nog geen twee jaar na het vastleggen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s)  al op heel wat domeinen initiatieven en verwezenlijkingen kan voorleggen.
 
Van recycleren tot vrouwenrechten
Zo presenteerde België tijdens de recente oceanenconferentie in New York 22 duidelijke engagementen om de zeeën en oceanen te beschermen (SDG14 - ‘Leven in het water’). Als belangrijk leverancier van vaccins leveren we een grote bijdrage aan SDG3 (‘Goede gezondheid en welzijn’).
 
De verschillende ‘Smart city’-initiatieven in Vlaanderen, Wallonië en Brussel tonen ons engagement voor duurzame steden en gemeenschappen (SDG11). België is bovendien Europees kampioen in het recycleren van verpakkingsmateriaal en draagt zo aanzienlijk bij aan verantwoorde consumptie en productie (SDG12). En met de organisatie van de She Decides-conferentie werd het Belgische engagement voor gendergelijkheid benadrukt (SDG5).
 
Brede betrokkenheid
België hecht bijzonder veel belang aan de uitvoering van de Agenda 2030. Pathways to Sustainable Development is het resultaat van een intensief en inclusief proces tussen de federale overheid en de deelstaten, waarbij een groot aantal maatschappelijke organisaties en lokale overheden betrokken waren. Het rapport gaat eerst in op de Belgische institutionele structuur inzake duurzame ontwikkeling en geeft voor alle 17 SDG’s een opsomming van de belangrijkste initiatieven, zowel intern-Belgisch als in ons externe beleid.
 
Tegelijk benadrukt het Belgische rapport ook de verwachting van het maatschappelijk middenveld naar verdere inspanningen, bijvoorbeeld op het gebied van levenslang leren, water- en luchtkwaliteit, energie-intensiteit en hernieuwbare energie. De brede betrokkenheid bij de opmaak van het rapport heeft bijgedragen tot een sterkere bewustwording bij een hele reeks actoren over de eigen rol in deze globale agenda. 
 
Geen eindpunt
Pathways to Sustainable Development is zeker geen eindpunt. Het is een vertrekpunt, een benchmark die zal helpen bij de verdere uitvoering van de SDG’s in en door België en die zal toelaten lacunes beter te identificeren en middelen in te zetten daar waar ze het meeste impact hebben.
 
Samen met België stellen deze week nog 43 andere landen, waaronder 9 andere lidstaten van de Europese Unie, hun Vrijwillige Nationale Doorlichting voor.
 
Klik  hier (PDF, 4.32 MB) om Pathways to Sustainable Development te raadplegen.