België steunt Fiji om van klimaatconferentie COP23 een succes te maken

COP23

Morgen begint in de Duitse stad Bonn de 23ste Conferentie van de Partijen bij het VN Klimaatverdrag (COP23). De eilandstaat Fiji zit deze bijeenkomst voor. Het is de eerste keer dat een kleine eilandengroep de klimaatonderhandelingen onder haar hoede neemt. België steunt Fiji om van deze COP23 een succes te maken.

Fiji wil het internationale politieke momentum voor het Akkoord van Parijs intact houden. Dat akkoord trad in november 2016 in werking. Voor kleine eilandstaten is het een kwestie van overleven om op koers te blijven om de klimaatopwarming onder een temperatuurstijging van 2°C te houden.

Daarom heeft België zijn klimaatfinanciering fors opgedreven, vooral voor de meest kwetsbare landen. In 2016 ging het om 99,1 miljoen euro.

Het Belgische buitenlandse en ontwikkelingsbeleid zet zich al jaren in voor sterkere multilaterale samenwerking en richt zich op de meest kwetsbare landen. We willen van het Akkoord van Parijs een succes maken en zetten onze diplomatie daarvoor in. België helpt de meest kwetsbare landen om beter bestand te worden tegen de impact van klimaatverandering. Ons land ziet de overgang naar een lage koolstofeconomie als een opportuniteit voor de groei van de wereldeconomie. We zijn ook verplicht om onze planeet en de volgende generaties te beschermen”, zeggen de ministers Reynders en De Croo.

Didier Reynders en Alexander De Croo rekenen vooral op de volgende vier realisaties tijdens de COP23 in Bonn:

  1. De COP23 moet een akkoord bereiken over hoe in 2018 het geheel van de nationale reductiedoelstellingen wordt beoordeeld om de 2°C en 1,5°C objectieven van het akkoord van Parijs te bereiken. De COP23 moet de klimaatfondsen toegankelijker maken voor de meest kwetsbare en de minst ontwikkelde landen. Omdat onze prioriteit naar de kwetsbaarste landen uitgaat, is dit een must;
  2. De COP23 moet klimaatbeleid en oceaanbescherming verbinden. Dat is een verzoek van de kleine eilandstaten. Kustbeheer en gezonde oceanen zijn voor hen een fundament van de economie;
  3. De volgende conferentie (COP24) moet de rol van steden en plaatselijke overheden, van maatschappelijke organisaties en van de privésector bij het klimaatbeleid versterken. Alleen als iedereen meedoet, zal het klimaatbeleid zijn doelstellingen bereiken;
  4. Het hoofddoel van deze COP23 blijft om er voor te zorgen dat het akkoord van Parijs tegen volgend jaar volledig operationeel wordt.

De Europese Unie en België zullen bij de onderhandelingen een actieve rol blijven spelen om dat te bereiken.