België viert 20ste verjaardag Verdrag van Ottawa - Samen voor een wereld zonder antipersoonsmijnen

20 jaar geleden, op 18 september 1997, werd in de Noorse hoofdstad Oslo het Verdrag van Ottawa ingevoerd. Dat verdrag verbiedt het gebruik, de productie en de overdracht van anti-persoonsmijnen en de aanleg van voorraden ervan. Het verplicht ook om deze wapens te vernietigen. Met dit verdrag probeert de internationale gemeenschap om het menselijke leed dat mijnen veroorzaken te stoppen.

België heeft zich altijd ingezet voor dit verdrag dat antipersoonsmijnen verbiedt. Ons land speelde een pioniersrol voor het verbod door in 1995 de eerste nationale wetgeving in te voeren die deze wapens verbiedt. Zo werd het proces van Ottawa ondersteund, vooral door de organisatie van de Conferentie van Brussel in juni 1997.
 
Vandaag werkt België nog altijd mee aan ontmijningsprojecten, slachtofferhulp en bewustmakingscampagnes over de risico’s voor de getroffen mensen. Dit jaar trok vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bijna 800.000 euro uit voor de ontmijning van gebieden, voor bewustmaking en voor de hulp aan  slachtoffers van mijnen. Daarnaast is België als lid van de vereniging voor slachtofferhulp sterk betrokken bij het verdrag.

Ter gelegenheid van dit jubileum belicht Didier Reynders graag de resultaten die dankzij de Conventie van Ottawa zijn behaald. Hij herhaalt ook dat antipersoonsmijnen wereldwijd slachtoffers blijven maken en dat ze de groei van volledige gebieden belemmeren. Ons land wil zich tot 2025 samen met al zijn partners blijven engageren voor een wereld zonder antipersoonsmijnen en zonder slachtoffers van mijnen.

Van 29 september tot 19 oktober werkt de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen met Handicap International om een tentoonstelling met beeldgetuigenissen te organiseren. De titel van die tentoonstelling luidt: “Voor een wereld zonder mijnen, België en Handicap International: 20 jaar actie”. De tentoonstelling zal aan het Albertinaplein in Brussel plaatsvinden.