Belgische prioriteiten bij hervorming van VN-vredes- en veiligheidswerk

Vicepremier en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders heeft gisteren het woord genomen voor de VN-veiligheidsraad tijdens het debat dat het Ethiopische voorzitterschap van de raad organiseerde over het thema 'Vredeshervorming: uitvoering en follow-up'. Het debat was bedoeld om aanbevelingen te herzien, zowel van het HIPPO-verslag (2015) als van de VN-secretaris-generaal over de hervorming van de VN-vredes- en veiligheidsarchitectuur.

De minister heeft de prioriteiten en kernpunten toegelicht waarrond België wil werken. Voor hem zijn politieke oplossingen essentieel om landen in crisis te stabiliseren. Rekening houdend met de achterliggende oorzaken van conflicten, zijn de aanvaarding van vredesoperaties door de lokale bevolking en gemeenschappen en de bescherming van burgers ook onmisbaar om duurzame vrede te bereiken.

Tot slot prees Didier Reynders de inspanningen voor partnerschap en samenwerking bij vredeshandhaving. Hij kwam terug op zijn recent bezoek aan de Sahel en hij benadrukte de operationele voordelen van de allesomvattende aanpak van België. Daarbij combineert ons land diplomatie, ontwikkeling en defensie.

"Investeren in conflictpreventie en duurzame politieke oplossingen. Met een totaalaanpak en met samenwerking, in het voordeel van de bevolking. Dat is onze visie op de toekomst van vredeshandhaving. We willen op dat vlak nog nauwer samenwerken met onze partners in de Veiligheidsraad tijdens het mandaat 2019-2020, waarvoor we kandidaat zijn”, concludeerde de minister van Buitenlandse Zaken.