Conclusies raad Buitenlandse Zaken Democratische Republiek Congo: het vertrouwen kan alleen worden hersteld door vrije en eerlijke verkiezingen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zijn tevreden met de publicatie van conclusies van de raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie over de Democratische Republiek Congo (DRC) die vandaag werden aangenomen.

In die conclusies wordt beklemtoond dat het noodzakelijk is om vrije en geloofwaardige verkiezingen in de DRC te organiseren. De EU is bereid om bij te dragen tot het verkiezingsproces voor zover de geloofwaardigheid van het proces wordt gegarandeerd door een aantal noodzakelijke maatregelen. Het gaat om technische maatregelen, maar zeker ook om de uitbreiding van de politieke ruimte. België heeft in een eerste fase beslist om 5 miljoen euro vrij te houden voor steun aan de verkiezingen. Dat bedrag kan worden vrijgemaakt zodra de voorwaarden zijn vervuld. Onze partners worden aangemoedigd om op deze manier te handelen en heel waakzaam te blijven ten aanzien van engagementen van de Congolese regering.

De ministers zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen alleen kan worden hersteld door vrije en eerlijke verkiezingen, die noodzakelijk zijn om een antwoord te bieden op de behoeften van de bevolking die het zwaar te verduren heeft.