De Europese Commissie zoekt uitvoerders voor haar buitenlandse hulp

Recent werd een aankondiging van een opdracht gepubliceerd door het DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie. Het gaat om een raamovereenkomst over de uitvoering van buitenlandse bijstand vanaf 2018 (referentie: FWC SIEA 2018).

De raamovereenkomst SIEA 2018 is een van de instrumenten voor de uitvoering van de programma’s van de buitenlandse hulp van de EU. De zes loten in deze opdracht (Duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en veerkracht; Infrastructuur, duurzame groei en werkgelegenheid; Mensenrechten, democratie en vrede; Menselijke ontwikkeling en vangnet; Begrotingssteun; Innovatieve financiering voor ontwikkeling) dekken vrijwel alle sectoren, thema's en fasen van de projectcyclus. Het kan worden gebruikt in alle derde landen die genieten van EU-steun.

De nieuwe raamovereenkomst beschikt over een geschat budget van 650 miljoen euro. Ter vergelijking, de vorige raamovereenkomst (2013-2017) heeft in heel de wereld al meer dan 2000 prestaties kunnen leveren, goed voor een totaal bedrag van ongeveer 330 miljoen.

De deadline voor het indienen van offertes is 8 september 2017. De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.