Didier Reynders bespreekt in New York de toestand in Syrië en Irak

In de marge van de opening van de 72ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York nam vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders donderdag en vrijdag deel aan verschillende vergaderingen over de situatie in Syrië en Irak en over de strijd tegen straffeloosheid in de regio.

De minister wees op de ernst van de gruwel in Syrië en Irak. Volgens hem bestaat er weinig twijfel over dat die misdaden kunnen worden gekwalificeerd als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en misschien zelfs genocide. Hij riep op om van de strijd tegen straffeloosheid een prioriteit te maken in de strijd tegen Daesh.

De minister is tevreden met de engagementen van Irak. Tegelijkertijd moeten er in Irak juridische hervormingen worden doorgevoerd om de rechtstaat te versterken en om maatregelen te nemen om bewijzen te verzamelen en te bewaren. Dat is de reden waarom België een resolutie van de VN-Veiligheidsraad heeft gesteund om Irak te helpen om de misdaden van Daesh te onderzoeken. Deze resolutie is een eerste stap om Irak bij te staan in de uitwerking van een alomvattende strategie waarmee alle daders van schendingen van het internationaal recht in het land kunnen worden vervolgd.

De minister heeft ook deelgenomen aan een vergadering van de internationale coalitie tegen Daesh. Hij benadrukte dat de samenhang van de coalitie  bewaard moet blijven om de stabilisering en heropbouw te ondersteunen na de militaire overwinning op de terroristische organisatie.

Wat Syrië betreft, herhaalde Didier Reynders zijn steun aan het Internationaal, Onafhankelijk en Onpartijdig Mechanisme dat eind vorig jaar door de Algemene Vergadering van de VN in het leven werd geroepen. Dat mechanisme moet internationale, regionale en nationale instanties helpen om de gruwel in Syrië te onderzoeken en te vervolgen. België kende al een bijdrage van 250.000 euro toe voor de oprichting van het mechanisme. De minister drong erop aan dat het snel kan beginnen te werken.

Didier Reynders nam ook deel aan een bijeenkomst van de Europese Unie over Syrië. Voor hem moet de EU aandacht blijven vragen voor de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden. De inspanningen die tijdens de EU-conferentie in april in Brussel werden aangekondigd, moeten worden opgevolgd. Hij onderstreepte dat de relatieve afname van het geweld in de gebieden die op Daesh werden veroverd en in de zogenaamde de-escalatiezones niet de illusie mag schepen dat de crisis voorbij is. Het is essentieel dat de internationale gemeenschap zich blijft inzetten voor een politieke, duurzame en inclusieve oplossing voor het conflict.