Didier Reynders betreurt goedkeuring van nieuwe ngo-wet in Egypte

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betreurt de goedkeuring van de nieuwe, beperkende ngo-wet in Egypte en de blokkering van nieuwssites wegens “steun aan het terrorisme”.
 
Voor de minister zijn vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en ongehinderde maatschappelijke organisaties essentiële onderdelen van een bloeiende democratie. Mensenrechtenverdedigers, een actief maatschappelijk middenveld en een vrije pers spelen een belangrijke rol in de democratische en economische ontwikkeling van een land. Dat komt ook politieke stabiliteit ten goede.
 
Net zoals de Europese Unie spoort Didier Reynders Egypte aan om de vrijheid van de maatschappelijke organisaties en de pers te waarborgen in overeenstemming met de Egyptische Grondwet en met de Egyptische verplichtingen onder het internationale recht, met name het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.