Didier Reynders en Alexander De Croo veroordelen sloop van scholen in Palestijnse gebieden

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo veroordelen de sloop van een school in zone C van de bezette Palestijnse gebieden door de Israëlische overheid. De school in Jubbet Al Dib, in de buurt van Bethlehem, is gefinancierd door verschillende internationale donoren waaronder België. De sloop volgt op de inbeslagname van zonnepanelen in zone C van de bezette Palestijnse gebieden, in het dorp Abu Nwar op 9 augustus. Die zonnepanelen zijn door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd. Ze leverden energie aan de lokalen en speeltuin van een andere school.
 
De nieuwe sloop en inbeslagname van essentiële infrastructuur is onaanvaardbaar. De Belgische projecten zijn bedoeld om de humanitaire noden te lenigen en ze worden in strikte overeenstemming met het internationale humanitaire recht uitgevoerd. Door zulke humanitaire projecten te ondermijnen, schendt Israël zijn internationale verplichtingen als bezettingsmacht, in het bijzonder het Vierde Verdrag van Genève over de bescherming van burgers in oorlogstijd. Door de laatste incidenten wordt kinderen bovendien aan de vooravond van het nieuwe schooljaar hun recht op onderwijs ontzegd.
 
België heeft veel stappen ondernomen om de inbeslagnames en sloop te voorkomen. Het heeft de Israëlische overheid er meermaals aan herinnerd dat de acties illegaal zijn. België zal uitleg en compensaties aan de Israëlische overheid vragen. Ons land is niet de enige internationale donor die door dergelijke vernielingen is getroffen. Zoals in het verleden zal België blijven samenwerken met zijn partners om aan de Israëlische overheid te vragen de vernielingen stop te zetten.