Didier Reynders tevreden met principeakkoord over essentiële elementen van economisch akkoord tussen Europese Unie en Japan

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de Japanse Premier Shinzo Abe hebben gisteren een principeakkoord aangekondigd over de essentiële elementen van een economisch partnerschapsakkoord tussen de Europese Unie en Japan. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met deze aankondiging. Het is een grote stap voor het belangrijkste bilaterale handelsakkoord dat de Europese Unie ooit heeft afgesloten.

Dit akkoord geeft Belgische bedrijven goede vooruitzichten. KMO's zullen een behandeling op maat krijgen op de traditioneel moeilijk toegankelijke Japanse markt. De mogelijkheden zijn groot door het belang van Japan in onze economie, zowel wat export als investeringen betreft. Het akkoord verleent extra toegang voor de belangrijkste Belgische sectoren zoals landbouw- (bier, vlees), chemische, farmaceutische, maritieme, textielsectoren en de digitale handel. Tegelijkertijd worden publieke en audiovisuele diensten beschermd. Ardeense ham en Ardeense boter worden als beschermde streekproducten erkend.  

Voor de minister moeten de documenten die de Commissie nu ter beschikking zal stellen grondig worden geanalyseerd. Want het ontwerpverdrag moet beantwoorden aan de ambitieuze verwachtingen die België tijdens de onderhandelingen heeft gesteld. De minister heeft aan de overheidsdienst Buitenlandse Zaken gevraagd om de komende maanden de intensieve interfederale consultaties voort te zetten om mogelijke verbeteringen te bepalen voor de officiële parafering door de Europese Commissie.

Didier Reynders is voor maximale transparantie in de besprekingen over het handelsbeleid van de Europese Unie. Met zijn Nederlandse, Luxemburgse, Duitse, Oostenrijkse en Finse collega’s van Buitenlandse Zaken heeft hij een gemeenschappelijke brief ondertekend. Daarin vragen de ministers om alle lopende onderhandelingsmandaten te publiceren, in de eerste plaats het mandaat voor een vrijhandelsakkoord met Japan.