Didier Reynders tevreden dat Mensenrechtenraad Belgische resolutie over doodstraf aanvaardt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de Mensenrechtenraad in Genève vandaag een nieuwe resolutie van België over de doodstraf heeft aangenomen.

Dit initiatief, dat samen met Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Mongolië, Moldavië en Zwitserland werd genomen, kreeg de steun van een zestigtal landen uit 5 continenten.

De resolutie is toegespitst op het recht op gelijkheid en non-discriminatie. In de landen waar de doodstraf nog wordt toegepast, zijn personen uit minderheidsgroepen of kwetsbare personen het vaakst slachtoffer. Verder veroordeelt de resolutie onder meer het opleggen van de doodstaf als strafrechtelijke sanctie voor bepaalde vormen van gedrag, zoals afvalligheid, godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. Ze voorziet ook in een paneldiscussie op hoog niveau over het recht op gelijkheid en non-discriminatie, tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad in maart 2018.

Dit initiatief toont aan dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de strijd tegen de doodstraf. In dat kader zal ons land samen met de EU het Zevende Wereldcongres tegen de Doodstraf organiseren in februari 2019 in Brussel.