Didier Reynders tevreden dat Sri Lanka tot verdrag tegen antipersoonsmijnen toetreedt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders feliciteert Sri Lanka voor zijn toetreding tot het Verdrag van Ottawa inzake een verbod op antipersoonsmijnen.

Net op het moment dat het Verdrag zijn 20e verjaardag viert, wordt Sri Lanka de 163e Verdragspartij. Het is opnieuw een stap in de richting van de universalisering van de overeenkomst die het gebruik, opslag, productie en overdracht van antipersoonsmijnen verbiedt en die eveneens bijzondere aandacht heeft voor bijstand aan slachtoffers. Als nieuwe Verdragspartij zal Sri Lanka kunnen bijdragen aan de regionale promotie van de doelstellingen van het Verdrag. Didier Reynders is tevreden met deze toetreding en sluit zich aan bij het Oostenrijkse voorzitterschap van het Verdrag en bij de Speciale gezanten, Prinses Astrid en Prins Mired van Jordanië.

Sri Lanka heeft zijn toetreding aangekondigd op een seminarie over “een wereld zonder antipersoonsmijnen” dat gezamenlijk door België, Canada en Colombië in New York werd georganiseerd. De nieuwe toetreding herinnert er ons aan dat de strijd tegen antipersoonsmijnen actueel blijft. Het aantal personen dat door antipersoonsmijnen en geïmproviseerde antipersoonsmijnen verwond of gedood wordt, is de laatste jaren gestegen. Nieuw gebruik van antipersoonsmijnen werd gemeld in Syrië en Myanmar, inclusief door niet-statelijke actoren.

Onze ambitie blijft een universeel verbod op antipersoonsmijnen tegen 2025 maar vooral een wereld zonder slachtoffers van antipersoonsmijnen.