Didier Reynders tevreden met politieke beslissing over ondertekening van luchtvaartakkoorden

De Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB) heeft onder het voorzitterschap van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een politiek akkoord bereikt over de ondertekening van bilaterale luchtvaartakkoorden. Luchtvaartakkoorden bepalen met welke landen België luchtvaartverbindingen heeft. Ze zijn dus van groot economisch belang voor de Belgische operatoren in de luchtvaartsector. Dankzij het akkoord kunnen 28 bilaterale overeenkomsten die al werden onderhandeld op heel korte termijn worden ondertekend. Het gaat onder andere om akkoorden met Burundi, Colombia, Egypte, Ethiopië, Mexico, Oman, Peru, Qatar, Tanzania en Thailand. Daarnaast is er nu juridische duidelijkheid over de onderhandelingen van alle toekomstige luchtvaartakkoorden. Didier Reynders is blij met dit resultaat.
 
De ICBB vergadert onder het voorzitterschap van de minister van Buitenlandse Zaken en brengt vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaatregeringen samen om interfederale dossiers over buitenlands beleid te bespreken. Het uitblijven van de ondertekening door een verschillende zienswijze tussen de federale regering en de deelstaten over de vraag wie die akkoorden moest ondertekenen, leidde tot juridische onzekerheid. In 2015 verstrekte de Raad van State een advies waarin wordt bepaald dat luchtvaartakkoorden een gemengd (federaal en gewestelijk) karakter hebben en dat de gewesten moeten worden betrokken bij het afsluiten ervan. Dat zal voortaan gebeuren.