Didier Reynders veroordeelt onmenselijke behandeling van migranten in Libië

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is geschokt door de onmenselijke behandeling van migranten in Libië en door het geweld tegen hen. Hij veroordeelt deze verwerpelijke praktijken. België neemt kennis van het onderzoek dat de Libische overheid heeft geopend. Ons land vraagt dat dit onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond.

De afwezigheid van werkende staatsstructuren in Libië hebben tot deze praktijken geleid. Daarom steunt België de inspanningen van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN Ghassan Salamé om tot een inclusieve politieke oplossing te komen in het land. Zo zullen dergelijke ontsporingen beter kunnen worden bestreden.

Ons land vraagt net zoals de Europese Unie aan de Libische overheid om de inspanningen voor mensenrechtenbescherming op te voeren. Vooral voor de bescherming van de meest kwetsbare mensen. België was een van de eerste landen die tot het EU-noodtrustfonds voor Afrika heeft bijgedragen. Via dat fonds worden kwetsbare groepen sterker gemaakt en beter beschermd. Met het fonds worden ook projecten gefinancierd (via de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, HCV) die slachtoffers van mensenhandel beter moeten beschermen.

België geeft elk jaar 1 miljoen euro aan IOM. Zo steunt ons land onrechtstreeks het werk van de organisatie in Libië.